2023 avukat ücreti ne kadar kaç TL? Avukat tutmak ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yer alan 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, kamu kurumları ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödemesi gereken asgari ücret 15.800 TL olarak belirlenmiş olup, dava ücretleri ise 8.000 TL ile 67.700 TL arasında değişkenlik gösterecektir.

2023 AVUKAT ÜCRETİ NE KADAR KAÇ TL?

Yeni tarife ile avukatlık ücretlerinde yaklaşık olarak %90'lık bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, büroda verilen sözlü danışmanlık hizmetleri için ilk saat başına 2.300 TL, sonraki her saat için ise 1.300 TL ücret alınacakken, çağrı üzerine gidilen yerde sunulan sözlü danışmanlık hizmeti için ilk saat başına 4.800 TL ve sonraki saatler için 2.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto hazırlama işleri için 3.600 TL, kira sözleşmesi gibi belgelerin hazırlanması için 4.400 TL, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi özel belgelerin hazırlanması için ise 19.000 TL avukatlık ücreti talep edilecektir. Uluslararası yargı yerlerinde görülen duruşmasız işler için 63.300 TL, duruşmalı işler için 109.400 TL avukatlık ücreti uygulanırken, ceza soruşturma sürecindeki işler için 5.300 TL, sulh hukuk mahkemelerindeki davalarda 10.700 TL, sulh ceza ve infaz hakimliklerindeki davalar için 8.000 TL, asliye mahkemelerindeki davalar için 17.900 TL, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için de 29.800 TL avukatlık ücreti tahsil edilecektir. Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 32.000 TL, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşmaları için 17.100 TL avukatlık ücreti ödenmesi gerekecektir.