2023 TEKNOFEST İzmir başladı mı nerede? TEKNOFEST İzmir giriş ücretli mi olacak ne kadar? 2023 TEKNOFEST İzmir başladı mı nerede? TEKNOFEST İzmir giriş ücretli mi olacak ne kadar?
2023'te yapay zekaya doyacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Saraştırma Kurumu) tarafından yürütülen Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında önemli bir çağrının başvuruya açıldığını duyurmuştur. Bu çağrının adı "Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi - 2023" olarak belirlenmiştir. Bu program, kamu kurumlarında yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yapay zeka, günümüzde birçok sektörde önemli bir rol oynamakta ve çeşitli alanlarda çözümler sunmaktadır. Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi - 2023 çağrısı, bu teknolojinin kamu hizmetlerinde ve yönetiminde kullanılmasını teşvik etmeyi ve yerli yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine destek olmayı hedeflemektedir. Bu çağrı ile kamu kurumlarından yapay zeka alanında proje başvuruları alınacak ve seçilen projeler mali destek ve kaynaklarla desteklenerek uygulanacaklardır. Bu sayede, Türkiye'nin yapay zeka alanında yeteneklerini artırmak, yerli ve milli çözümler üretmek ve toplumsal fayda sağlamak amacı güdülmektedir. Yapay zeka, geleceğin teknolojik dünyasının temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir ve bu tür çağrılar, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi - 2023 çağrısı, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmak ve bu alanda önemli başarılara imza atmaya yönelik önemli bir fırsat sunmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi çerçevesinde önemli bir açıklama yapmıştır. Bakan Kacır, bu strateji doğrultusunda Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka alanında ihtiyaç duyduğu çözümlerin geliştirilmesi, mevcut bilgi birikiminin farklı projeler için kullanılması ve yapay zekâ teknolojisinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade etmiştir.

2023'te yapay zekaya doyacağız

Bu strateji, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyelini ve yeteneklerini geliştirme amacı gütmektedir. Kamu kurumları, toplumun çeşitli alanlarında etkili çözümler sunmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için yapay zekâ teknolojisinin gücünden faydalanabilirler. Yapay zekâ, bilgi işleme ve analitik yetenekleri sayesinde birçok alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Sağlık, eğitim, ulaşım, tarım gibi sektörlerde yapay zeka tabanlı çözümler, daha verimli ve etkili hizmetler sunma imkânı sağlayabilir. Bu nedenle, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki bilgi birikimini artırarak, bu teknolojiden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak önemlidir. Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi, ülkenin bu alandaki araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmayı, yerli ve milli yapay zeka çözümleri üretmeyi, ve bu teknolojinin toplumsal ve ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bakan Kacır'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin yapay zeka alanında önemli bir adım atma niyetini ve kararlılığını göstermektedir. YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ Bakan Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın (CBDDO) müşteri kurum olarak yer aldığı çağrıda, yapay zekâ teknolojisinin hayatımızın farklı alanlarında ihtiyaç duyulan noktalara çözümler getirmeyi hedeflediklerini belirtmiştir. Bu çağrıda öne çıkan temalar Finans Teknolojileri, Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, E-Ticaret Teknolojileri ve Akıllı Eğitim Teknolojileri olarak sıralanmıştır. Bu temalar, toplumun farklı alanlarında yapay zekâ tabanlı çözümlere olan ihtiyacı göstermektedir. Finans teknolojilerinde yapay zekâ, daha hızlı ve güvenli işlemler, akıllı üretim sistemlerinde daha verimli üretim, akıllı tarım, gıda ve hayvancılıkta daha sürdürülebilir ve verimli yöntemler, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikte daha etkili çevresel tedbirler, e-ticaret teknolojilerinde daha kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu deneyimler, akıllı eğitim teknolojilerinde daha etkili ve adaptif öğrenme imkanları sağlama gibi birçok alanda yapay zekâ çözümleri önemli bir potansiyele sahiptir. Bu çağrının amacı, bilgi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelerek yapay zekâ teknolojisini daha etkin ve yaygın bir şekilde kullanmasını sağlamaktır. Çeşitli kamu kurumlarının bu çağrıya katılımı, ülkenin yapay zeka alanındaki potansiyelini artırarak, yenilikçi çözümler geliştirmesine ve bu teknolojinin toplumsal faydasını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanımaktadır. Bu tür çağrılar, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırma, yerli ve milli yapay zeka çözümleri üretme ve dijital dönüşümü hızlandırma yolunda atılan önemli adımlardır. Bakan Kacır'ın bu ifadeleri, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında ilerlemeyi hedefleyen kararlılığını ve önemli projelere katkı sağlama niyetini yansıtmaktadır MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Yüzyıl Hedefleri doğrultusunda yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan ve bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olma hedeflerine vurgu yapmıştır. Bu hedef doğrultusunda, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki potansiyelini ve yeteneklerini geliştirerek, bilim ve teknoloji alanında önemli bir aktör olmayı amaçladıklarını belirtmiştir. Bakan Kacır, ülkedeki araştırmacılara ve geliştiricilere olan desteğin sürekli olduğunu ve Türkiye'nin bilim ve teknolojide ilerlemesi için çalışan herkesin yanında olduklarını ifade etmiştir. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini artırmak ve uluslararası alanda rekabet gücünü yükseltmek için birlikte hareket edeceklerini ve ülkeyi hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtmiştir. Bu değerlendirme, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında atılımlar yaparak, kendi teknolojilerini üreten ve dünya çapında tanınan bir ülke olma hedefini göstermektedir. Yapay zeka gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, ülkenin dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak, ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı olacaktır. Bakan Kacır'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine yönelik kararlılığını ve araştırmacılara verilen önemi vurgulamaktadır. Ülkenin yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarındaki yetkinliklerini artırarak, yerli ve milli çözümler üretme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. “İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK” TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çağrının TÜBİTAK ARDEB'e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandığını ve proje başvurularının TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) ile iş birliği protokolü imzalayarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu iş birliği, çağrı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenen ihtiyaçlarının TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü tarafından koordine edilmesini amaçlamaktadır. Çağrı başlıklarına yönelik proje önerilerinin sisteme 31.10.2023 tarihine kadar kaydedilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgilere ve başvuru sistemi için http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu çağrı, Türkiye'nin yapay zeka alanında bilimsel ve teknolojik gelişimini desteklemek ve bu teknolojiyi kamu hizmetlerinde daha etkin kullanmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü'nün koordinasyonuyla, kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yapay zeka tabanlı çözümler geliştirme ve bu çözümleri yaygınlaştırma amacı güdülmektedir. Bu sayede, Türkiye'nin yapay zeka alanında bilgi birikimini artırarak, yerli ve milli teknolojileri desteklemesi ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırması hedeflenmektedir.