Açık lise şartları belli oldu mu kimler açık liseye geçebilecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlayan yönetmelik sonrasında, bu liselere geçişlerde uygulanacak istisnai durumlarla ilgili kuralları ve yönergeleri belirledi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. AÇIK LİSE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU KİMLER AÇIK LİSEYE GEÇEBİLECEK? Mete, Bakanlık olarak okulları ve öğretmenleri desteklemeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler yaptıklarını belirtti. Özellikle sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Mete, destekleme ve yetiştirme kurslarını daha işlevsel hale getirdiklerini ifade etti. Açık liselere geçişin hızlandığı pandemi döneminde bu okulların amacından saptırılmaya çalışıldığını söyleyen Mete, açık liselerin özellikle örgün eğitimden ayrılmış ya da örgün öğrenim hakkını kaybetmiş öğrenciler için uzaktan eğitim sunduğunu hatırlattı. Ancak açık liselerin, öğrenci-öğretmen etkileşimi gibi özellikleri bakımından örgün eğitimi tam anlamıyla yerine getiremeyeceğini ekledi. Bu bağlamda, açık öğretim liselerine geçişin yeniden düzenlendiğini vurgulayan Mete, öğrencilerin örgün eğitimden ayrılmalarının gelecekte olası sorunları ve eğitim kayıplarını önlemek amacıyla belirli şartlara bağlandığını belirtti. Mete, açık öğretime geçişin belli koşullara bağlandığını ve bu koşulları sağlayan öğrencilerin nakil ve geçiş yapabileceğini açıkladı. Bu koşullar arasında milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde veya hastanede eğitim alanlar, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler gibi özel durumları bulunan öğrencilerin yer aldığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin örgün eğitimden ayrılmasının öğretim kalitesini düşürdüğü, eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açtığı, kaynakların israf edilmesine neden olduğu ve öğretmen istihdamının planlamasını zorlaştırdığını vurgulayan Mete, bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını ve okulları eğitimin merkezine koyma yoluna gittiklerini belirtti. Son olarak, açık öğretime geçişlerin yeniden düzenlendiğini ve bu düzenlemelerin uygulamaya konulduğunu belirten Mete, öğrencilerin gelecekteki eğitimlerine zarar vermeden öğrencilere daha iyi hizmet verme amacı güttüklerini söyledi. Başvuru sürecinin 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabileceğini de ekledi.