Hindistan nüfusta Çin'i geçti! Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçmesi, iki ülkenin demografik eğilimlerindeki farklılıkları yansıtıyor. Çin, uzun süre dünyanın en kalabalık ülkesi olarak öne çıkmıştı, ancak son yıllarda yaşlanan bir nüfusa sahip olması ve doğum oranlarının düşmesi gibi faktörlerle karşı karşıya kalmıştı. Diğer taraftan, Hindistan genç bir nüfusa ve yüksek doğum oranlarına sahip olmasıyla biliniyor. Bu nüfus değişimi, hem Hindistan'ın iç politikaları hem de küresel ekonomi ve güvenlik üzerinde etkili olabilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hindistan'ın büyüklüğü ve nüfusu, hem fırsatlar hem de meydan okumalar sunmaktadır. Bu bağlamda, Hindistan'ın yönetimi ve kalkınma çabaları, iç ve dış politika alanlarında daha fazla dikkat çekmeye devam edecektir. Dünya nüfusunun dağılımındaki bu değişim, küresel toplumun dikkate alması gereken bir konudur. Hem Hindistan'ın hem de Çin'in nüfus dinamiklerini anlamak ve bu ülkelerle ilişkileri yönetmek, küresel işbirliği ve uyum için önemli bir gerekliliktir.

HİNDİSTAN NÜFUSTA ÇİN'İ GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan tahminlere göre, Hindistan ve Çin dünyanın en kalabalık ülkeleri olarak dikkat çekmektedir. Ancak son verilere göre, bu iki ülke nüfus artışı açısından ayrı yönlere ilerlemekte ve tarihi bir kavşakta bulunmaktadır. BM'nin raporuna göre, Hindistan Nisan 2023 itibarıyla nüfus bakımından Çin'i geride bırakarak "dünyanın en kalabalık ülkesi" haline gelmiştir. Bu, BM'nin 1950 yılından beri nüfus sıralaması yapmaya başladığı dönemden bu yana ilk defa gerçekleşen bir durumdur. İki ülkenin nüfusu 1.4 milyarı aşarken, son 70 yıldır dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyorlar ve farklı nüfus eğilimlerine sahipler. Çin'in nüfusu geçtiğimiz yıl ilk kez azalmaya başlamış ve bu azalma sürecine devam etmektedir. Öte yandan, Hindistan'ın nüfusu 1.4 milyarı aşan bir artış göstermektedir ve bu artışın 2064 yılına kadar devam etmesi beklenmektedir. Çin ve Hindistan, Roma İmparatorluğu'nun 5. yüzyılda yıkılmasından bu yana dünyanın en kalabalık nüfuslarına ev sahipliği yapmaktadır. Ancak modern dönemde nüfus planlaması alanında izledikleri farklı yollar, bu ülkelerin farklı gelişim doğrultularını ortaya çıkarmıştır. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yayımlanan analize göre, Hindistan'ın nüfusu bu yıl 1 milyar 425 milyon 775 bin 850'ye ulaşmış ve geçen yıl zirve noktasına ulaşan Çin'in 1 milyar 426 milyon olan nüfusunu geride bırakmıştır. Bu veriler, Hindistan ve Çin'in demografik değişimleri ve nüfus artışları konusunda önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir. Bu durum, her iki ülkenin iç politikalarını ve küresel ekonomi ile güvenliği etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Hindistan ve Çin'in yönetim ve kalkınma çabaları, uluslararası ilişkiler ve küresel işbirliği açısından önemli bir rol oynamaya devam edecektir.