İlkokullarda uygulanan test sistemi sona geliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece sınav sonuçlarına dayalı değerlendirmelerden ziyade, öğrenme süreçlerini ve gelişimlerini daha kapsamlı bir şekilde takip etmeyi hedefliyor. Bu sayede öğrencilerin güçlü yönleri ve zayıf yönleri daha iyi anlaşılacak ve eğitimleri daha kişiselleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yeni öğrenme yaklaşımı, öğrencilere daha iyi bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyor ve test odaklı değerlendirmenin yerine öğrenci odaklı bir yaklaşımı benimsemeyi hedefliyor. Bu değişiklik, öğrencilerin eğitim süreçlerini daha iyi anlama ve yönlendirme fırsatı sunacak.

İLKOKULLARDA UYGULANAN TEST SİSTEMİ SONA GELİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğrencilerin gelişimini sürekli olarak takip etmeyi amaçlayan bir ölçme ve değerlendirme sistemine geçiyor. Bu yeni süreçte, "durum değerlendirmesi" önemli bir rol oynayacak ve öğretmenlere özel ölçme araçları sunulacak. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu yeni yaklaşımın anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkin bir şekilde değerlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni süreç, öğretmenlerin dersler sırasında sürekli olarak ölçme faaliyetleri gerçekleştirmesini ve öğrencilerin gelişimini daha yakından izlemesini öngörüyor. Bülbül, öğrencilerin yönergeleri anlama, doğru adımlar atma ve istenilen sonuçları elde etme becerilerinin öğretmenler tarafından sürekli olarak değerlendirileceğini vurguladı. Bu süreçte, öğrenci gelişim dosyası adı verilen bir kayıt sistemi kullanılacak ve öğrencilerin gelişimi bu dosya üzerinden takip edilecek. Yeni yaklaşıma göre ilkokullarda 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması kaldırıldı ve sürekli ölçme ve değerlendirme sistemi ile öğrenci gelişim dosyası öne çıkarıldı. Bu dosya, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini izlemek için çeşitli ölçme araçları kullanılarak doldurulacak. Öğrenci gelişim dosyası, öğrencilerin katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme gibi ölçme araçlarıyla zenginleştirilerek öğrenci gelişimini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu yeni yaklaşım, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve öğretmenlerin eğitimlerini daha etkili bir şekilde yönlendirme fırsatı sunacak.