Okulum temiz başvuru ekranı! "Okulum Temiz" belgesi, eğitim kurumlarının hijyen koşullarını ve enfeksiyon kontrol süreçlerini yüksek standartlarda tutmayı hedefleyen bir programın sonucunda verilen bir belgedir. Bu belge, okulların öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından uygun şartları sağladığını gösteren bir güvencedir. İşte bu nedenle, her okul bu belgeye sahip olmak için başvurmalıdır. 2023 Okulum temiz başvuru nasıl yapılır? Başvuru süreci oldukça düzenli ve standart bir şekilde yürütülür. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda yapılır. Genellikle bu başvurular online platformlar üzerinden gerçekleştirilir ve belirli bir başvuru ücreti talep edilebilir. Okulum Temiz Belgesi, bir eğitim kurumunun belirli hijyen standartlarını karşıladığını ve düzenli olarak enfeksiyon kontrol önlemlerini uyguladığını gösterir. Bu nedenle, bu belgenin zorunlu olması, öğrencilerin ve personelin sağlığını korumak adına önemlidir. Ayrıca, bu belgenin düzenli olarak yenilenmesi gerekebilir. Yenileme süreci, belirli aralıklarla okulların tekrar denetlenmesi ve güncel standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Yenileme işlemi, hijyen koşullarının sürekli olarak korunmasını sağlar ve güvenilirliği artırır.

2023 OKULUM TEMİZ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Resmi okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmalıdır, Özel okullar ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'ne başvurmalıdır. Başvurunun ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE işbirliğiyle oluşturulan eğitim programlarıyla yetkilendirilen Tetkik Görevlileri, bu okulları yerinde denetleyecek ve kontrol edip belgelendirme işlemini gerçekleştirecektir. OKULUM TEMİZ BAŞVURU EKRANI! Belgelendirme başvuruları 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kabul edilmektedir. Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu gerekliliklerine uygun şekilde http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresindeki Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı üzerinden yapılmalıdır.

OKULUM TEMİZ UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme İş Birliği Protokolü" çerçevesinde, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin güvenilir, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanarak "Okulum Temiz" belgelendirme programı hayata geçirilmiştir.