Yer küre nedir katmanları neler? Daha çok coğrafi bir terim olarak kullanılan "Dünya" tabiri, üzerinde yaşadığımız gök cismini ifade eder. Birçok kişinin merak ettiği ve araştırdığı coğrafi terimlerden biri olma özelliğine sahiptir. İşte yer küre hakkında detaylar.

YER KÜRE NEDİR?

Yer küre, Dünya'nın tamamının yuvarlak şeklindeki biçimine verilen isimdir. Yeryüzü ve atmosferin oluşturduğu tamamını kapsayan bir kavramdır. Yer küre, yaklaşık olarak 12.742 kilometre yarıçapı ve 40.075 kilometre çevresi olan bir küredir. Yeryüzü'nün %70'i su ile kaplıdır ve bu su küresi de yer kürenin bir parçasıdır. Yer küre, canlıların yaşamına ev sahipliği yapar ve doğal kaynakların büyük bir bölümü de burada bulunur.

YER KÜRE KATMANLARI NELER?

Yer küre, farklı katmanlardan oluşur. Aşağıdaki gibi 5 ana katmana ayrılabilir:
 • Kabuk (Litosfer): Yeryüzünün en dış katmanıdır ve kalınlığı ortalama 30 kilometredir. Kabuk, kıtaları ve okyanus tabanını kaplayan taşınabilir plakaların oluştuğu yerdir.
 • Mantle (Manto): Kabuğun altındaki katmandır ve yaklaşık 2.900 km kalınlığı ile en büyük katmandır. Dünya'nın iç tabakalarından biridir ve kısmen sıvı, kısmen katı bir yapıya sahiptir.
 • Dış Çekirdek (Sıvı Dış Çekirdek): Mantlenin altındaki katmandır ve 2.200 km kalınlığındadır. Yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle sıvı haldedir. Manyetik alanın oluşumundan sorumludur.
 • İç Çekirdek (Katı İç Çekirdek): Dünya'nın merkezindeki en iç katmandır ve yaklaşık 1.200 km kalınlığındadır. Büyük ölçüde demir ve nikel gibi metallerden oluşur ve yüksek basınç nedeniyle katı haldedir.
 • Atmosfer: Yeryüzünü çevreleyen gaz tabakasıdır. Atmosfer, yaklaşık 480 km kalınlığındadır ve oksijen, azot, karbondioksit gibi gazları içerir. Atmosfer, gezegenimizi güneş ışınlarından koruyan ve yaşam için gerekli olan oksijenin dolaşımını sağlayan önemli bir rol oynar.
[caption id="attachment_7837" align="alignnone" width="1024"]Yer küre nedir katmanları neler? Yer küre nedir katmanları neler?[/caption]

YER KÜRE ÖZELLİKLERİ NELER?

Yer küre, Dünya olarak da bilinen gezegenimizin en dış katmanıdır. Yüzeyi çeşitli özelliklerle kaplıdır ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 1. Şekil: Yer küre, düz bir yüzeye sahip olmayan, yaklaşık olarak küre şeklinde bir yapıdadır. Ancak, ekvator ve kutuplar arasındaki mesafe farkı nedeniyle şekli hafifçe basık bir elips şeklindedir.
 2. Boyut: Yer küre yaklaşık 12,742 kilometre çapındadır ve yüzey alanı yaklaşık 510 milyon kilometrekaredir.
 3. Atmosfer: Yer kürenin etrafını bir atmosfer tabakası çevreler. Atmosfer, yaşam için gerekli oksijen ve diğer gazların yanı sıra meteorolojik olayların da gerçekleştiği bir yerdir.
 4. İklim: Yer kürenin farklı bölgeleri, farklı iklim özellikleri gösterir. Bu iklimler, enleme, rakıma, rüzgarların yönüne ve yer şekillerine bağlı olarak değişir.
 5. Su: Yer kürenin yaklaşık %71'i su ile kaplıdır. Bu su kitleleri, okyanuslar, denizler, göller, nehirler ve buzullar şeklinde farklı biçimlerde bulunur.
 6. Yer kabuğu: Yer kürenin en dış katmanı, yer kabuğudur. Yer kabuğu, birçok farklı plakadan oluşur ve bu plakaların hareketi sonucunda depremler, volkanik patlamalar ve dağ oluşumu gibi doğal olaylar gerçekleşir.
 7. Manyetik alan: Yer kürenin manyetik alanı, güneşten gelen yüklü parçacıkların zararlı etkilerinden gezegeni korur. Manyetik alanın kaynağı, gezegenin içindeki sıvı dış çekirdeğin dönmesinden kaynaklanır.

YER KÜRE NELERDEN OLUŞUR?

Yer küre, dıştan içe doğru beş katmandan oluşur. Bu katmanlar sırasıyla kabuk (litosfer), manto, dış çekirdek, iç çekirdek ve çekirdek-mantle sınırıdır. Kabuk (Litosfer): Dünya'nın en dış katmanıdır. Denizlerin altında ve kara parçalarının üzerinde bulunur. Kabuk, yer kabuğu adı verilen kısmı ve onun altında bulunan bir kısım olan astenosferi içerir. Manto: Kabuk ile çekirdek arasında bulunan katmandır. Mantoda da üst bölüm, astenosfer adı verilen sıvılaşmış bir kısmı içerir. Daha alt bölümler ise daha sert ve katıdır. Dış Çekirdek: Mantoyu çevreleyen, sıvılaşmış demir ve nikel karışımından oluşan katmandır. İç Çekirdek: Dış çekirdeği saran, demir ve nikel gibi elementlerin sert ve katı halde bulunduğu bir katmandır. Çekirdek-Mantle Sınırı: İç çekirdek ile manto arasındaki sınır katmandır. Bu bölgede yoğunluk ve sıcaklık büyük ölçüde artar. Bu katmanlar, birbirleriyle etkileşim halinde bulunarak Dünya'nın manyetik alanını, volkanik faaliyetlerini, yer kabuğu hareketlerini ve diğer doğal olayları yöneten temel bileşenlerdir.

YERKÜRENİN DİĞER ADI NEDİR?

Yerkürenin diğer adı Dünya'dır.

YERKÜRENİN MERKEZİNDE MANTO BULUNUR MU?

Yerkürenin merkezinde manto bulunmaz, burada yoğun ve sıcak bir çekirdek vardır. Dış çekirdek ise yoğun ve sıvı bir yapıya sahiptir. Manto ise bu dış çekirdekten başlayarak kabuğa kadar uzanır. Yer küre nedir katmanları neler?

YERKÜRENİN MERKEZİNE DOĞRU SICAKLIK ARTAR MI?

Evet, Yerkürenin merkezine doğru sıcaklık artar. Yerkürenin merkezinde, iç çekirdeğin yaklaşık 5.500 °C sıcaklığı olduğu tahmin edilmektedir. Daha dış katmanlarda, yani dış çekirdek ve manto bölgesinde de sıcaklık yüksektir, ancak merkeze doğru gidildikçe sıcaklık artar. Bu yüksek sıcaklığın sebebi, Yerkürenin oluşumundan kalan ısı enerjisinin korunması ve radyoaktif bozunmanın oluşturduğu ısıdır.

YER KABUĞU NEDİR?

Yer kabuğu, Dünya'nın dış yüzeyini oluşturan katmandır. Yer kabuğu, ortalama 30 km kalınlığı ile en ince ve en soğuk katmandır. İki tip yer kabuğu bulunur: Okyanus kabuğu ve kıtasal kabuk. Okyanus kabuğu, daha yoğun ve ince bir kabuktur, yaklaşık 5-10 km kalınlığındadır. Kıtasal kabuk ise daha kalın ve daha az yoğun bir kabuktur, yaklaşık 30-70 km kalınlığındadır. Her iki kabukta da çeşitli mineraller bulunur ve yer kabuğunun hareketi ile sismik aktivite ve volkanik patlamalar gibi doğal olaylar meydana gelir.

YER KABUĞU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yer kabuğunun özellikleri şunlardır:
 • Kalınlık: Ortalama olarak, yer kabuğu 30 km kalınlığındadır. Ancak, okyanus tabanındaki kabuk daha ince ve daha yoğun iken, kıtasal kabuk daha kalın ve daha az yoğundur.
 • Bileşim: Yer kabuğu, oksijen, silisyum, alüminyum, demir, kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi birçok element içerir. Kıtasal kabuk daha fazla silikat içerirken, okyanus kabuğu daha fazla magnezyum silikat içerir.
 • Yoğunluk: Yer kabuğunun yoğunluğu, kabuğun bileşimine ve derinliğine bağlıdır. Okyanus kabuğu daha yoğun iken, kıtasal kabuk daha az yoğundur.
 • Sertlik: Yer kabuğu oldukça serttir. Ancak, kıtasal kabuk, okyanus kabuğuna göre daha az yoğun olduğu için daha kolay erozyona uğrar.
 • Yapısı: Yer kabuğu, litosfer, astenosfer ve manto gibi katmanlardan oluşur. Litosfer, kabuğun en üst katmanıdır ve soğuktur. Astenosfer, litosferin altındaki sıcak ve plastik bir katmandır. Manto, astenosferin altındaki kalın ve sıcak bir katmandır.
 • Hareket: Yer kabuğu hareketlidir. Kabukta plakalar halinde adlandırılan büyük bloklar vardır. Bu plakaların hareketi, volkanik patlamalar, depremler ve dağ oluşumları gibi jeolojik olaylara neden olur.
Bu özellikler, yer kabuğunun jeolojik süreçlerde nasıl rol oynadığını ve Dünya'nın yüzeyinin şekillenmesinde nasıl etkili olduğunu açıklar. Dünya, insanlık için hala keşfedilmesi gereken birçok sırrı barındıran benzersiz bir gezegendir. Dünya'nın katmanlarından, küre özelliklerine kadar, bu yazıda Dünya'nın çeşitli özelliklerine yakından bakacağız.
 1. Dünyanın Katmanları
Dünya, en üstte yer alan kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere dört ana katmana ayrılır. En üstteki katman olan kabuk, Dünya'nın yüzeyini kaplar ve okyanusların ve kıtaların yer aldığı yerdir. Manto, kabuğun altında bulunur ve 2900 km'ye kadar uzanır. Dış çekirdek, manto ile iç çekirdek arasındaki alandır ve sıvı bir metal halidir. İç çekirdek, Dünya'nın merkezinde bulunan bir demir-nikel alaşımından oluşan sert bir topuktur.
 1. Dünya'nın En Kalın Katmanı
Dünya'nın en kalın katmanı manto'dur. Manto, kabuk ile iç çekirdek arasındaki bölgedir ve yaklaşık 2900 km kalınlığındadır. Yeryüzündeki tüm dağların oluşumu, manto hareketlerinin sonucudur.
 1. Dünya'nın Çevresi
Dünya'nın çevresi, kutuplardan geçen teorik bir çizgi olan meridyen boyunca ölçülür. Ancak ekvator boyunca ölçüm yapmak daha yaygındır ve ekvator çevresi 40.075 kilometredir. Dünya'nın çevresi, zaman içinde yapılan ölçümler sayesinde belirlenmiştir.
 1. Dünya'nın Çekirdeği
Dünya'nın çekirdeği, Dünya'nın merkezinde yer alır ve bir demir-nikel alaşımından oluşur. İç çekirdek, 1220 km yarıçapında ve sıcaklığı yaklaşık 5000°C'dir. Dış çekirdek, iç çekirdek ile manto arasındaki bölgedir ve sıvı bir metal halidir.
 1. Gezegenimizi Çevreleyen Gaz Tabakası
Dünya'yı çevreleyen gaz tabakası, atmosfer olarak adlandırılır. Atmosfer, Dünya'nın yüzeyine yakın bölgede yer alır ve yaklaşık 100 km kalınlığındadır. Atmosfer, yaşamın varlığı için gerekli oksijen ve karbondioksit gibi gazları içerir. Aynı zamanda, atmosfer, güneşten gelen zararlı ışınları emerek Dünya'yı korur. Dünyanın en kalın katmanı, mantodur. Yaklaşık olarak 2.900 km kalınlığıyla, kabuk ile çekirdek arasında yer alır. Mantonun büyük bir kısmı, magmatik kayalar olan bazalt ve granitten oluşur. Mantoda bulunan bu kayalar, içerisindeki yüksek basınç ve sıcaklık nedeniyle yüksek derecede plastisite gösterirler. Bu da mantonun hareket etmesine ve tüm kabuğun hareketini sağlamasına olanak tanır. Dünyanın çevresi, kutup çevrelerindeki çapı 40.008 km, ekvator çevresinde ise yaklaşık olarak 40.075 km'dir. Dünya, neredeyse mükemmel bir küre şeklindedir. Ancak, kutuplarında yarım kilometre kadar düzleşme bulunmaktadır. Dünya'nın çekirdeği, kabuğun altında ve mantonun üzerinde yer alır. Yaklaşık olarak 3.485 km yarıçapı bulunmaktadır. Dünya'nın çekirdeği, dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşur. Dış çekirdek, yoğunluğu daha düşük olan sıvı demir ve nikel karışımından oluşur. İç çekirdek ise yoğunluğu daha yüksek olan katı demir ve nikel karışımından oluşur. Dünya'nın katmanları, kabuk, manto ve çekirdekten oluşur. Kabuk, Dünya'nın en dış yüzey katmanıdır ve genellikle kıtaları ve okyanus tabanlarını kaplar. Kabuğun kalınlığı, okyanus tabanlarında yaklaşık 5-10 km ve kıtalarda 30-50 km'dir. Manto, kabuk ile çekirdek arasında yer alır ve dünyanın en kalın katmanıdır. Çekirdek, Dünya'nın merkezinde yer alır ve iki bölümden oluşur: dış çekirdek ve iç çekirdek. Gezegenimizi çevreleyen gaz tabakası, atmosfer olarak adlandırılır. Atmosfer, Dünya'yı uzaydan gelen zararlı ışınlardan korur ve yaşam için gerekli oksijen ve diğer gazları sağlar. Atmosfer, yere yakın bölgelerde daha yoğundur ve yukarı çıktıkça seyrelir. Atmosfer, beş ana tabakaya ayrılır: troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve ekzosfer. Sonuç olarak, dünya yuvarlak bir küre şeklindedir ve kabuk, manto ve çekirdekten oluşan katmanlara sahiptir. Dünya'nın çevresi, ekvatorunda yaklaşık 40.075 km'dir Dünya ve ülkeler hakkında merak edilenler için Erişim Haber sayfamızı takip edebilirsiniz.