Altına kaçıran çocuk için hangi dua okunur? Altını ıslatan, kaçıran çocuk için okunacak dua! Altına kaçıran çocuk için hangi dua okunur? Geceleri altına kaçırma olayı daha çok çocuklarda görülen bir rahatsızlık olsa da birçok büyük insan da bu problemle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumun altında yatan birçok neden vardır. Stres, korku, baskı, hastalık vb. gibi birçok sebebi vardır. Bu problemi yaşayan insanlara özellikle çocuklara okunacak dua aşağıda belirtilmiştir. Peki, Altına kaçıran çocuk için hangi dua okunur? İşte Altını ıslatan, kaçıran çocuk için okunacak dua!

ALTINA KAÇIRAN ÇOCUK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua: Altını ıslatan çocuğu ilk öncelikle bir uzmana göstermekte yarar vardır. Geceleri altını ıslatmak çoğunlukla çocuklarda görülen bir problemdir. Geceleri altını ıslatmak çocuklarda görüldüğü gibi büyük insanlarda bu sorunla karşı, karşıya gelebiliyor. Bu rahatsızlığın altında stres, herhangi bit hastalık, korku ve baskı gibi birçok nedeni olabilir. Çocuğun bir sağlık durumu yoksa ve devamlı altını ıslatıyorsa o zaman yer gök Dua üzerine elinize Kuran’ı kerimi alarak altını ıslatan çocuklar için yazılmış dualardan okuyun. Okuyacağınız dualar Allah’ın izniyle sorununuza faydalı olacaktır. Alttaki verilen duayı altını ıslatan çocuğa okuyun ve Allah dan şifa dileyin.

Beklenen oldu KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi Beklenen oldu KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Altına kaçıran çocuk için hangi dua okunur? ALTINI ISLATAN, KAÇIRAN ÇOCUK İÇİN OKUNACAK DUA!

“Bismillahirrahmanirrahim. Min –Muhammedin-resulillah’in-nebi,yy’il-ummi,yy’il-hâşimi,yy’il,medeni,yy’il,ebtahi,yy’it,tehâmi,yyi, sallallahu- aleyhi ve Ali,hi- ila men-heza’re’d,dâre’ min, el,ummâr. Ammâ –ba-du, feinne’ lenâ ve lekum –fil, heyâti, sieten-fein yekun, fâcir’en mugtehi’men ev dâi,ye heggin mubitil,en ev men- yu’zi’l,vildâ’ne ev yuf’zi’s,sibyân,e ve yubkîh’im ve yubevvil’hum -ale’l,firâ,şi felyetevesse’lu ilâ, as,hâb’il,esnâ’mi ve ilâ- ebe’det’ilev’sâni ve- lyeh,lu an- eshâ,b’il,gur’âni, fî -cevâr’ir,Rahmâ’ni ve mehâ’zi’ş,şeytân’i ve an- eymani’hum’ul,ferâ,ru ve sallallâhu alâ Muhammed’in ve Âlih. Altını ıslatan çocuğun gece korkuları, uykusuzluğu ve altını ıslatmaması için yazılacak dualarda vardır Bu duayı temiz bir kağıt üzerine yazıp çocuk boynunda taşır ise Allahın izni ile faydasını görecektir. Bismillahirrah’manirrahim. İza, zülzil’etil Erdu Zilzaleha. Ve Ahracetiler,du Eskale’ha. Ve Kalel İnsanü -ma –leha. Yevmei’zin, Tühaddis,ü Ahbaraha. Bien’ne Rabbeke, Evha-Leha. Yevmei’ziy Yasdürü,n Nasü-Eştatel-li Yürav, a,malehüm. Fe-mey, ya,mel Miskale Zerratin Hayray Yerah. Ve me’y Ya,mel Miskale Zerratin Şerray Yerah. AMİN.

Editör: TE Bilisim