Bayram namazının dini hükmü nedir? Bayram namazı nasıl ve kaç rekat kılınır? Tüm Müslümanların bir arada sevgi, saygı ve birlik duygularını paylaştığı bu özel günde yapılacak en önemli ibadet ise bayram namazıdır. Bayram namazı hakkında merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ NEDİR?

İslam’da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

BAYRAM NAMAZI NASIL VE KAÇ REKAT KILINIR?

Bayram namazı kılınışı şu adımları içerir:

Regaip Kandilinde ne oldu? Regaip Kandili faziletleri nelerdir? Regaip Kandilinde ne oldu? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

Niyet ve Tekbir Alınışı:

Niyet edilirken, hangi bayram namazının kılınacağı zikredilir. Örneğin, "Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya niyet ettim, uydum hazır olan imama."

İmam ve cemaat birlikte tekbir alır ve eller bağlanır.

1. Rekat Kılınışı:

 1. İmam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur.
 2. tekbiir alınır, eller yanlara salınır.
 3. tekbiir alınır, eller yine yanlara salınır.
 4. tekbiir alınır, bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
 5. İmam gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ve "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur.
 6. Rüku ve secde yapılır, 2. rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı:

 1. İmam gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ve "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur.
 2. tekbiir alınır, eller yanlara salınır.
 3. tekbiir alınır, eller yine yanlara salınır.
 4. tekbiir alınır, eller yine yanlara salınır.
 5. tekbiir alınır, bu sefer eller rükuya gidilir.
 6. Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur.
 7. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Bayram Hutbesi:

 • Namaz sonrasında, müezzinin refakatinde 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
 • İmam minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
 • Bu adımlar bayram namazının kılınış sürecini özetler.

KADINLAR BAYRAM NAMAZINI KILABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Editör: Haber Merkezi