Oturum öncesinde yeni yıl temennisinde bulunan Kapaklı Belediyesi Başkanı Mustafa Çetin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek ikinci oturumun 8 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’da yapılacağını ifade etti.

GÜNDEM MADDELERİ OKUNDU

Meclis toplantısı şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Akabinde yoklama yapılarak, gündem maddeleri okundu.

İlk olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63064 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi uyarınca Meclis Başkan ve üyelerine, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 2024 yılında ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusu görüşüldü. Gündemin ilk maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63065 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesi uyarınca Belediyemiz bünyesinde çalışan Zabıta Memurlarına 2024 yılında verilecek olan fazla çalışma ücretinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Söz konusu gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63066 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca görev yapan Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2024 yılında  ödenecek olan aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesiyle oturum devam etti. Gündemin üçüncü maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63067 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca Denetim Komisyonu toplantılarına belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenler ile kamu kurumu dışındaki diğer uzman kişilere 2024 yılında ödenecek olan günlük ödeme miktarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Gündemin dördüncü maddesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

2024 yılı Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26.12.2023 tarih 63068 sayılı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan  personelin aylık çalışma ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesiyle devam etti. Gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63069 sayılı 3 Adet Dolu Kadro değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Erdoğan’dan Mısır’a 12 yıl sonra ilk ziyaret Erdoğan’dan Mısır’a 12 yıl sonra ilk ziyaret

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü tarafından sunulan 26/12/2023 tarih 63250 sayılı 4 Adet kadroda derece değişikliği, 1 adet kadroda unvan değişikliği, 2 adet kadroda unvan ve derece değişikliği yapılması konulu yazısının görüşülmesini içeren gündemin bir diğer maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Meclis toplantısı Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2023 tarih 63315 sayılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçimiyle devam etti. Komisyona İsmail Akdaş, Yalçın Hal, Özgür Cengiz, Erol Özkan ve Muzaffer Yıldıran seçildi.

Ardından Yazı işleri Müdürlüğü tarafından sunulan 28/12/2023 tarih 63316 sayılı 2024 yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konulu yazının görüşülmesine geçildi. Ağustos ayı oy birliğiyle belirlendi.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 27.12.2023 tarih 63225 sayılı belediyemiz görev ve yetki alanı içerisinde bulunan amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülmesini içeren gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih 63226 sayılı Belediye Hisselerinin hissedarlara satılması konulu yazısını içeren gündemin on birinci maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2023 tarih 63378 sayılı Çevre  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürütmüş olduğu Sıfır Atık İyi Uygulamaları, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi kapsamında belediyemize sunulan yardım karşılığında belediyemizin ihtiyacı olan Panelvan aracın alınması konusu oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 27.12.2023 tarih 63295 sayılı Ravza Camii Yardım Talebi konulu yazısı da oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İller Bankası Yönetim Kurulunun 22.09.2022 tarih ve 44/1701 sayılı karar ile 2 milyon TL kredi ve 1 milyon TL ödenek tahsis edilen Meydan Tören Alanı projesi yapımı ve 02.03.2023 tarih ve 14/336 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 4 milyon TL kredi ve 2 milyon TL ödenek tahsis edilen Pınar Bulvarı Cephe Rehabilitasyon Yapım işlerinin kapsamını Meydan ve WC Şadırvan Yapım işi olarak değiştirilerek aynı miktarda kredi kullanılması konusunu içeren ek gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tarihçi-Akademisyen Sinan Ateş’in isminin cadde, park veya sosyal tesise verilmesini içeren ek gündem maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Çetin, ikinci oturumun 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacağını belirtti.

Editör: Yağmur Sezgin