Dünya Sağlık Örgütü (WHO), birçok ülkede hızla yayılan koronavirüsün alt bir varyantı olan JN.1'i 'dikkate alınması gereken bir varyant' olarak sınıflandırdı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının bu alt türevi olan JN.1 hakkında konuştu.

Prof. Dr. Şener, koronavirüs vakalarında mevsimsel bir artış olduğunu belirterek, paniklemeye gerek olmadığını vurguladı. Her gün yeni varyantların ortaya çıktığını dile getiren Şener, Çin'de görülen alt grup varyantlarının da koronavirüs ailesine ait olduğunu ifade etti. Şener, "Her ne kadar her yeni varyant bir miktar endişe yaratıyor olsa da, aşılı popülasyonlar, özellikle gençlerde eğer yandaş bir hastalık yoksa endişe edecek bir durum olmadığını gösteriyor. Ancak 65 yaş üstündeki aşılanmamış kişilerde ve yandaş hastalığı olanlarda varyantlar her durumda risk oluşturabilir" dedi.

"ÇİN, VARYANT ALT GRUP AŞILAMALARI YAYGIN OLARAK UYGULAMADI"

Prof. Dr. Şener, Çin'de ortaya çıkan yeni varyantın, aşılamadan kaçınma potansiyeline sahip olduğu için Çin medyasında ve kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirtti. Koronavirüs ailesinin bu alt grup varyantlarının bir kez ortaya çıktıktan sonra diğer ülkelere hızla yayıldığını ve bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de izlem altına alındığını ifade etti. Varyantların izlem altına alınması terminolojisinin artık alışılmış bir durum olduğunu vurguladı. Yeni bir isimlendirme mi yapılacağı yoksa mevcut koronavirüs ailesinin bir alt grubu olarak mı adlandırılacağı konusunun takip edildiğini belirtti. Aşıdan kaçma potansiyelinin hastalık oluşturup oluşturmadığını, ağır enfeksiyonlar oluşturup oluşturmadığını ve mevcut aşıların buna karşı koruyucu olup olmadığını izlediklerini dile getirdi.

Vegan olmadan önce alınması geren tavsiyeler Vegan olmadan önce alınması geren tavsiyeler

Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin kış dönemi başından itibaren yeni grup aşılamaları gerçekleştirdiğini ve varyant aşılarını yaygın olarak uyguladığını belirtti. Bu ülkelerde olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Çin'in ise varyant alt grup aşılamalarını yaygın olarak uygulamadığını ve orijinal varyanta yoğunlaştığı bir aşılama stratejisi benimsediğini belirtti. Bu durumun, farklı klinik tablolara sahip koronavirüs enfeksiyonlarının sahada yaygınlaşmasına neden olduğunu söyledi.

"KORONAVİRÜS OLGULARINDA MEVSİMSEL BİR ARTIŞ VAR"

Prof. Dr. Şener, Çin'in salgının başından beri izlediği 'sıfır koronavirüs' stratejisinin dünya çapında çok mantıklı bulunmadığını ifade etti. Çin'in kendi yerel kaynaklarını ve altyapısını önceliklendirerek hala bu stratejiyi sürdürdüğünü belirtti. Her yeni varyantta bu stratejinin alarm zillerini çaldığını söyledi. Çin'deki bu endişenin, virüsün Çin'den tüm dünyaya yayılması nedeniyle genellikle medyada büyük ilgi uyandırdığını belirtti.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de koronavirüs vakalarında mevsimsel bir artış gözlendiğini ifade etti. Bu nedenle, 65 yaş üstü aşılanmamış bireylerde panik yapılması gerektiğini vurguladı. Bu yaş grubunda, hangi varyant olursa olsun, Covid-19 enfeksiyonunun ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabildiğini belirtti.

Editör: Yağmur Sezgin