Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Yüceer kimdir, nereli? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Canan Yüceer kimdir, nereli?
Siyaset nedir, tarihçesi nasıl? Politika, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde İngilizceye giren Arapça kökenli bir kelimedir. Politika kelimesinin sözlük anlamı "hükmetmek ve hükmetmek"tir. Devletin idari alanda yürüttüğü tüm faaliyetlere siyaset denir. Bu kelime aynı zamanda devletler arasındaki diplomatik ilişkileri anlatmak için de kullanılır. İşte siyaset ile ilgili merak edilenler.

SİYASET NEDİR?

Siyaset, bir ülke veya toplumda, karar alma sürecinde yer alan bireylerin ve grupların belirli amaçlarını gerçekleştirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüdür. Siyaset, genellikle yönetim, devlet, toplum ve politika gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Siyaset, bir toplumda ortaya çıkan farklı çıkar, düşünce ve görüşlerin etkileşimi sonucu oluşur. Bu nedenle, siyasette farklı görüşler ve çıkarlar çatışabilir ve mücadele edebilir. Ancak siyaset, aynı zamanda farklı kesimlerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek, müzakere etmek ve kararlar almak için bir araçtır. Siyaset, bir ülkenin yönetim şeklini, hükümet politikalarını, toplumsal ilişkileri ve uluslararası ilişkileri belirleyen bir araçtır. Bu nedenle, siyasette etkili olan gruplar ve bireyler, toplumun geleceğini şekillendirmede önemli bir role sahiptirler. Siyaset, demokratik süreçler yoluyla veya otoriter yönetimlerde zorla uygulanabilir. Demokratik süreçlerde, seçimler, tartışmalar, müzakereler ve farklı fikirlerin özgürce ifade edilmesi gibi yöntemler kullanılırken, otoriter yönetimlerde siyasi baskı, zor kullanımı ve baskı araçları kullanılır. Sonuç olarak, siyaset, toplumun geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayan bir süreçtir. Farklı gruplar ve bireylerin çıkarları, fikirleri ve talepleri siyasette etkili olabilir. Siyaset, demokratik süreçler yoluyla veya otoriter yöntemlerle uygulanabilir. [caption id="attachment_7079" align="alignnone" width="1024"]Siyaset nedir, tarihçesi nasıl? Siyaset nedir, tarihçesi nasıl?[/caption]

SİYASET TARİHÇESİ NASIL?

Siyaset, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlar, topluluklar halinde yaşamaya başladıklarından beri, liderler seçerek ve yönetim yapıları oluşturarak siyasi faaliyetlerde bulunmuşlardır. Antik Yunan, siyaset tarihinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Antik Yunan'da, şehir devletleri olarak adlandırılan küçük siyasi yapılar mevcuttu. Bu şehir devletlerinde, vatandaşlar toplu olarak kararlar alırlar, yasalar koyarlar ve liderleri seçerlerdi. Antik Yunan'da siyasi fikirler, Platon, Aristoteles ve diğer filozoflar tarafından da geliştirilmiştir. Ortaçağda, feodal sistemlerde siyaset, savaşan krallıklar arasında mücadele eden soylular ve prensler tarafından yönetiliyordu. Daha sonraları, modern ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla, monarşiler, cumhuriyetler ve demokrasiler gibi farklı yönetim biçimleri geliştirildi. 18. ve 19. yüzyıllarda, Aydınlanma dönemi ve Fransız Devrimi gibi olaylar, modern siyasi düşüncenin gelişmesine ve insan hakları, özgürlükler ve demokrasi gibi kavramların ortaya çıkmasına yol açtı. Aynı dönemde, kapitalizm ve sosyalizm gibi ekonomik sistemler de ortaya çıktı ve siyasi tartışmaların odağı haline geldi. 19. yüzyılda, dünya savaşları ve soğuk savaş gibi büyük olaylar, uluslararası siyasi ilişkileri etkiledi. Birçok ülkede, demokrasi mücadeleleri yaşandı ve siyasi partiler ve hareketler ortaya çıktı. Bugün, dünya genelinde farklı siyasi sistemler mevcuttur ve siyasi tartışmalar devam etmektedir. Siyaset tarihinde, farklı liderler, partiler, hareketler ve ideolojiler önemli rol oynamıştır. Siyasi kararlar, toplumların geleceğini belirleyen önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye ve dünya siyasetine ilişkin gelişmeleri Erişim Haber sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Editör: TE Bilisim