Yeşaya kehaneti nedir, ne demek? İşaya kehanetleri nelerdir? İsrail Başbakanı Netenyahu'nun açıklamasında şu sözler yer almıştır: "Biz, ışığın insanlarıyız, onlar ise karanlığın insanları. İşaya'nın kehanetini hayata geçireceğiz."

YEŞAYA KEHANETİ NEDİR, NE DEMEK?

Yeşaya (İşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir parçası olan kutsal bir metindir ve İncil'in önemli bir bölümünü oluşturur. Yeşaya'nın kehanetleri pek çok farklı konuyu ele almaktadır. İşaya Kitabı, dönemin olaylarını ve insanlarını inceleyerek, aynı zamanda İsrail ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok kehanette bulunur. İşaya'nın bazı önemli kehanetleri şunlardır:

  • Mesih'in Gelişi: İşaya, gelecekteki Mesih'in (İsa) gelişini ve onun insanlığa getireceği kurtuluşu kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumunu, hizmetini ve çarmıha gerilişini içerir.
  • İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarih boyunca karşılaşacağı sıkıntılardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve topraklarına geri döndüreceklerini kehanet eder.
  • Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yolunda ilerlemeye çağırır.
  • İnsanlık ve Yaratılış: İşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratıklarına duyduğu sevgiyi yansıtır.

Yeşaya Kitabı, hem tarihsel hem de teolojik açıdan büyük bir öneme sahiptir ve hem Hristiyan hem de Yahudi inançları üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu metin, peygamber İşaya'nın önemli kehanetlerini içerir ve dini metinlerin bir merkezini oluşturur.

İŞAYA KEHANETLERİ NELERDİR?

Yeşaya (İşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir bölümüdür ve İncil'in bir parçası olarak kabul edilir. Kitap, peygamber Yeşaya'nın kehanetlerini içerir ve çeşitli konuları ele alır. İşaya Kitabı, Yeşaya'nın yaşadığı dönemdeki olayları, insanları ve İsrail'in ve Yahudi halkının geleceğini kehanetlerle işler.

ABD ve İngiltere Yemen'e havadan denize savaş başlattı ABD ve İngiltere Yemen'e havadan denize savaş başlattı

Kitapta yer alan bir kehanet, İsrail'in geleceğini aydınlık bir şekilde tasvir eder. Bu özel kehanet, İşaya Kitabı'nın 42. bölümünde bulunur ve Tanrı'nın İsrail'i bir "ışık ulusu" olarak tanımladığını ve onların tüm uluslara adalet ve kurtuluş getireceğini vurguladığını ifade eder.

İşaya'nın kehanetine göre, İsrail Tanrı'nın yardımıyla, tüm ulusları aydınlığa çıkaracak bir ışık olacaktır. İsrail, adalet ve barışı yaymak için güçlü bir araç olacak ve dünya genelinde barış ve refahın yayılmasına katkıda bulunacaktır.

Bu kehanet, İsrail'in geleceği hakkında büyük bir umut ve vaat içerir ve İsrail'in dünya genelinde adaleti ve barışı teşvik etme rolünü vurgular.

Editör: Haber Merkezi