2024 Memur ve emekli maaş zamları netleşiyor! 2024 Memur ve emekli maaş zamları netleşiyor!
2023 buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı! Yapılan açıklamaya göre, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan ve buğday üreten çiftçilerimiz, ton başına 9 bin 250 lira gibi bir fiyatla ekmeklik buğdaylarını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecektir. Aynı şekilde arpa üretimi gerçekleştiren çiftçilerimiz için de ton başına 7 bin 500 lira gibi bir alım fiyatı belirlenmiştir. Bu fiyatlar, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu karar, çiftçilerimizin tarımsal üretimlerini sürdürebilmeleri ve gelir düzeylerini artırabilmeleri adına büyük önem taşımaktadır. Tarım sektörü, ülkemiz için stratejik bir sektör olup, bu sektörde faaliyet gösteren çiftçilerimize verilen destekler, tarımın sürdürülebilirliğini sağlama ve gıda güvenliğimizi temin etme açısından hayati bir rol oynamaktadır. Buğday ve arpa gibi temel tarımsal ürünlerin alım fiyatlarının belirlenmesi, çiftçilerimizin üretimlerini sürdürebilmelerini sağlamakla birlikte, aynı zamanda tüketici ihtiyaçlarının karşılanmasını da desteklemektedir. Dengeli bir fiyat politikası ile üretim ve tüketim arasında sağlıklı bir denge kurularak, hem çiftçilerimizin refah düzeyi yükseltilmekte hem de halkımızın temel gıda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu fiyatlar, çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedeflemektedir. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, çiftçilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmenin yanı sıra ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamaktadır.

2023 BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirlediklerini duyurdu. Çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faktörleri dikkate aldıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat belirleme sürecinde maliyetler, iç ve dış piyasa gelişmeleri ve stok oluşturma ihtiyacı gibi önemli unsurları göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Bu doğrultuda, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği alım fiyatlarına göre, ekmeklik buğday için ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise ton başına 7 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Bununla birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticilere de buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak sağlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan fiyatlar ve üretim primi desteğiyle birlikte, çiftçilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini ifade etti. Bu adımın çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almasını ve tarımsal üretime devam etmelerini teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Ekonomi ve tüm gelişmeler hakkında merak edilenleri yakından görmek için Haber sayfamızı takip edebilirsiniz. Yeni hasat dönemi ve açıklanan alım fiyatlarının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektörünün ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olduğunu ve çiftçilerimizin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak ve gıda güvenliğini temin etmek adına hükümetin çeşitli destekler ve teşvikler sunmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı buğday ve arpa alım fiyatları, çiftçilerimizin gelirlerini artırma, tarımsal üretimi teşvik etme ve gıda güvenliğini sağlama amacını taşımaktadır. Tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, çiftçilerimizin refah düzeyini yükseltmek ve tarım sektörünün kalkınmasına katkıda bulunmak.