Mehmet Akif Balta, Devlet Su İşleri'nin 70. yıl dönümünde kurumun öncü ve köklü yapısına vurgu yaparak, resmi kuruluş tarihinin 1953 olarak görünse de, geçmişteki resmi atama yazılarıyla kökenlerinin 1914'e kadar gittiğini belirtti. Balta, DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarını koruma ve vatandaşlara en etkili biçimde sunma konusunda en yetkili kurum olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde 26 bölge müdürlüğü ve 25 binden fazla çalışanıyla hizmet verdiğini dile getirdi. Ayrıca, DSİ'nin genel olarak baraj yapma konusunda halk arasında tanındığını ifade etti.

"Baraj yapımının yanında içme, kullanma ve sanayi suyu teminini, tarımsal sulamaları, atık su arıtma tesislerini, hidroelektrik enerji santralleri ile taşkın koruma yapılarını halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bunların yanında 2018'de DSİ'ye arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirilmesi hizmeti görevi verildi. Kurum, geçmişten bu yana inşa ettiği ve işletmeye aldığı baraj ve gölet gibi depolama tesisleri vasıtasıyla bugünkü kapasitesini 183 milyar metreküpe ulaştırdı. Bunun yanında DSİ bugüne kadar yaptığı sulama tesisleriyle yaklaşık 71 milyon dekarlık sahaya sulama suyu getirdi. Kurum, yaptığı içme suyu yatırımlarıyla da bugüne kadar 5,2 milyar metreküp suyu vatandaşların hizmetine sundu."

"73 milyon dekar alanda toplulaştırma tamamlandı"

Balta, DSİ'nin taşkın koruma projelerini vurgulayarak, yaklaşık 10,700 taşkın koruma yapısının inşa edildiğini ve 20 milyon dekarlık arazinin taşkınlardan korunduğunu ifade etti. Ayrıca, taşkınlara karşı erken uyarı sistemlerinin 322'sinin ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nde hayata geçirildiğini belirtti. Toplulaştırma çalışmalarında da büyük ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayarak, şimdiye kadar 73 milyon dekarlık alanda toplulaştırmanın tamamlandığını paylaştı.

Dünya çapında "ilk"lere imza atıldı

Balta, DSİ'nin dünya çapında benzersiz projelere ve öncü çalışmalara sahip olduğunu belirtti. Özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi bölgesel projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

"Bunlardan en önemlileri hem gövde hem de depoladığı su miktarı açısından Avrupa'nın en büyüğü olan Atatürk Barajı, Keban Barajı, sahip olduğu gövde tipiyle dünyanın en büyüğü olan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı, Avrupa'nın yedinci en büyüğü Ermenek Barajı, kendi kategorisinde dünyanın en büyük altıncı barajı olan Deriner, asrın projesi olarak nitelendirilen KKTC İçme ve Sulama Suyu Projesi ve kendi kategorisinde dünyanın en yüksek beşincisi barajı olan Yusufeli Barajı'dır."

"2024 sonuna kadar 72,3 milyon dekar araziye su ulaştırılacak"

Balta, kurumun gelecek yıl ve sonrasındaki hedeflerini açıkladı. 2024'e kadar içme suyu temininde 170 milyon metreküp ilaveyle toplamda 5,37 milyar metreküp içme suyunu vatandaşlara sunacaklarını belirtti. Aynı dönemde sulama suyunun 72,3 milyon dekar araziye ulaştırılacağını ve depolanan su miktarını 190 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Toplulaştırma alanını 79 milyon hektara genişleteceklerini ve taşkın erken uyarı sistemi sayısını 533'e çıkaracaklarını aktardı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Merkez Bankası ataması belli oldu mu? Yeni Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Merkez Bankası ataması belli oldu mu?

2024'ten 2028'e kadar yapılacak çalışmalara da değinerek, içme suyu teminini 6 milyar metreküpe çıkaracaklarını, toplulaştırmayı 100 milyon hektara genişleteceklerini ve sulanan arazi miktarını 78,5 milyon dekara çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, taşkın koruma tesislerini yaklaşık 12 bine çıkaracaklarını ve enerji yatırımlarında kurulu gücü 37 bin megavata yükselteceklerini belirtti.

Editör: Yağmur Sezgin