Siber zorbalık MEB müfredatına dahil edildi! Siber zorbalık ve akran zorbalığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" ders müfredatına alındı.

Bilgilere göre, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bu dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanacak olan bu 72 saatlik ders, 2023-2024 eğitim öğretim yılında seçmeli dersler arasına alındı.

Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz

Dersin temel amacı, öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmak, aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı farkındalık oluşturmak. Müfredat, öğrencilere sadece teorik bilgi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkileşimli eğitim ortamlarını içerecek şekilde tasarlandı.

SİBER ZORBALIK MEB MÜFREDATINA DAHİL EDİLDİ!

"Toplumsal değerler ve ahlak" ünitesinde, toplumsal değer, etik, ahlak, toplumsal sorun, akran zorbalığı, dijital güvenlik, dijital değer gibi kavramlar üzerinde durulacak.

Dijital güvenlik, dijital bağımlılık, siber takip, siber dolandırıcılık, siber tehdit, siber zorbalık, siber taciz, siber istismar kavramları üzerinde durulacak derste, dijital şiddet türleriyle baş etme yolları üzerinde tartışmalar yapılacak.

Toplumsal değerlerin toplumsal bütünleşmedeki rolünün açıklanacağı derste, sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhamet sahibi olmanın toplumsal hayata katkısı üzerinde durulacak. Sosyal sorumluluğun temel değerlerinin ve ahlak ilkelerinin tanımlanacağı derslerde, sosyal sorumluluk sahibi bireyin özellikleri örnekler üzerinden açıklanacak.

"Çevre ve sürdürülebilirlik" ünitesinde de öğrencilerin, çevre sorunlarını fark ederek bu sorunlara sürdürülebilir çözümler önermesi sağlanacak.

Üst kademelerde de öğrencilerin çevre sorunlarına çözümler üretecekleri projeler geliştirmeleri ve proje sonuçlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeleri sağlanacak. Arkadaşlarıyla birlikte çevre duyarlılığına yönelik projeler tasarlayacak öğrenciler, bunun için uygulama planı da hazırlayacaklar.

Editör: Haber Merkezi