Yediemin ihalesi ne zaman yapılacak? Yediemin otopark ihalesi nerede? Geçici 20. madde olarak eklenen İcra ve İflas Kanunu'nun bir sonucu olarak, artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesi için alınan tebliğ, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ doğrultusunda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Bu düzenleme, taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek, yedieminlerdeki malların çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.

YEDİEMİN İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. madde çerçevesinde, hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesi ile ilgili tebliğ, 18 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için 1 Kasım tarihi kararlaştırıldı. Bu düzenleme, yedieminlerde bulunan ve icra hukuku gereği artık korunma ihtiyacı olmayan mal varlıklarının, taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, haciz kararı kalkmış olan ve hukuken muhafazasına gerek kalmayan mallar, öncelikle mülkiyet sahibi olan borçlu tarafından teslim alınabilecektir. Eğer borçlu malı teslim almazsa, rehin hakkı sahibine malı alması için bir fırsat tanınacaktır.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Verilen bu hakların kullanılmaması durumunda, sicile kayıtlı mallar ve diğer mallar, kanunda belirtilen bedel karşılığında kamu yararı gözetilerek MKE A.Ş'ye devredilecektir. Satış ve mülkiyet devri işlemi sonucunda elde edilen bedel ise muhafaza edilecek ve hak sahiplerine ödenecektir.

YEDİEMİN OTOPARK İHALESİ NEREDE?

Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi planlanıyor. Bu ihalelere katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve ihaleye konu olan mal için belirlenen teminat tutarını yatırmanız yeterli olacaktır. Eğer araç satın alınmazsa, yatırılan teminatlar iade edilebilir. Ancak aracın satın alınması durumunda, yasal düzenlemelere göre ödemeler gerçekleştirilerek araç devralınacaktır.

Editör: Haber Merkezi