The Economist, beş ekonomik ve finansal göstergeye (enflasyon, enflasyon genişliği, gayrisafi yurtiçi hasıla, istihdam ve borsa performansı) dayanan verileri derleyerek 35 ülkenin performansını inceledi. 2023'te en iyi performans gösteren ekonominin Yunanistan olduğunu belirtti ve onu Güney Kore, ABD ve İsrail izledi.

Yunanistan'ın başarısı dikkat çekti

Yakın zamana kadar ekonomik zorluklarla anılan Yunanistan'ın, son iki yıldır listenin başında yer alması dikkat çekici. Ülkede borsa değeri yüzde 40'ın üzerinde bir artış gösterdi. Hükümet, piyasa dostu bir dizi reformu uygularken yatırımcılar, Yunan şirketlerine tekrar ilgi göstermeye başladı. Bu durum, ülkedeki ekonomik değişimin ve iyileşmenin bir yansıması olarak görülüyor.

Türkiye'nin performansı

Türkiye, 2023'te en iyi performans gösteren ekonomiler listesinde 15. sırada yer aldı. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası yüzde 7,5 oranında artarken enflasyon oranı yüzde 70'e ulaştı. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik performansındaki iyileşmeyi ve büyümeyi yansıtıyor, ancak enflasyon gibi bazı ekonomik göstergelerde de zorluklarla karşılaşıldığını gösteriyor.

İşte 2023'ün en iyi performans gösteren ilk 10 ekonomisi:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

1.Yunanistan

2.Güney Kore

3.ABD

4.İsrail

5.Avustralya

6.Kanada

7.Hollanda

8.Singapur

9.İsviçre

Editör: Yağmur Sezgin