Sinagog nedir, ne anlama gelir? Yahudiler sinagogda ne yapar? Türkiye’de sinagog var mı, kaç tane? Sinagoglar, Yahudilerin ibadet ettiği kutsal mekanlardır. "Dua evi" veya "toplanma yeri" anlamına gelen kelime kökeniyle, Yahudi cemaatinin ibadet, dua ve toplu ibadet amacıyla bir araya geldikleri yerlerdir.

SİNAGOG NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Sinagog (İbranice: בית תפילה, bet tefila, kelime anlamıyla "dua evi"; Yidiş: שול, shul; Ladino: אשנוגה, esnoga; Grekçe: συναγωγή, synagogē, "toplantı yeri" anlamında), Yahudi ve Samiri inançlarına sahip bireylerin ibadet etmek için gittikleri kutsal mekanlardır.

YAHUDİLER SİNAGOGDA NE YAPAR?

Günümüzdeki işlev ve yapılarına bakıldığında, sinagoglar toplu ibadetin gerçekleştirildiği, cemaat işlerinin yürütüldüğü ve din öğretiminin verildiği merkezler olarak faaliyet gösterir. Sinagogların belirli bir mimari yapı özelliği bulunmamakla birlikte, bölgesel farklara bağlı olarak yapı şekilleri değişebilir. Sinagoglarda ise mutlaka bulunması gereken üç temel öğe vardır.

Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması! Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması!

TÜRKİYE’DE SİNAGOG VAR MI, KAÇ TANE?          

2003 yılından bu yana, yıllar itibarıyla kilise ve havraların ibadethane statüsü için yapılan başvurulara dair istatistiksel veriler mevcut değil. Ancak, 2019 yılı itibariyle Türkiye'de toplamda 398 kilise, 38 sinagog ve 3 havra olmak üzere 439 ibadethane bulunmaktadır.

Editör: Yağmur Sezgin