Sultan Sencer kimdir, hangi savaşta esir düştü? Melikşah’ın oğlu Ahmed Sencer’in hayatı! Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer, Sultan Melikşah'ın oğlu olarak doğdu. Sultan Sencer, önce 1097-1118 yılları arasında Horasan Selçuklu Sultanı olarak hüküm sürdü, ardından 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı olarak tahta çıktı. Sultan Sencer'in hükümdarlığı döneminde önemli olaylar ve gelişmeler yaşanmıştır.

SULTAN SENCER KİMDİR?

Ahmed Sencer, veya Sultan Sencer olarak da bilinen Muizzeddin Ahmed Sencer, 1086 yılında Sincar’da doğdu. Tarihi boyunca önemli bir hükümdar olan Ahmed Sencer, 1097-1118 tarihleri arasında Horasan Selçuklu Sultanı olarak görev yaptı ve 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı oldu. 8 Mayıs 1157’de vefat eden Sultan Ahmed Sencer, Merv'deki türbesine defnedildi. Genç yaşta hükümdar olan Ahmed Sencer, Horasan Valiliği görevini üstlenerek topraklarını genişletti.

SULTAN SENCER HANGİ SAVAŞTA ESİR DÜŞTÜ?

1153 yılında Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer, daha önceki anlaşmalara uymayarak yıllık 20 bin koyun tazminatı vermedikleri için Oğuz boyları ittifakına karşı bir sefere çıktı. Ancak Sultan Ahmed Sencer, Oğuz müttefikler ordusu ile yaptığı muharebeyi kaybetti ve Oğuzlar ittifakına esir düştü. Bu sonucunda Oğuz ittifakı Horasan bölgesini ele geçirdi ve Sultan Sencer ise Oğuz ittifakının esiri olarak esaret hayatına başladı.

1156 yılında, Sultan Sencer esaret altındayken Oğuzlara karşı bir askerî sefer düzenledi. Bu sefere, Atsız adlı Oğuz ittifakına bağlı devlet sultanı da tabii bir şekilde katıldı. Bu çatışma, Sultan Sencer'in esaretinden kurtulma ve Horasan bölgesini yeniden ele geçirme çabalarının bir parçasıydı.

Nureddin Zengi kimdir, ne zaman yaşadı? Selahaddin Eyyubi Nureddin Zengi ne zaman öldü? Nureddin Zengi kimdir, ne zaman yaşadı? Selahaddin Eyyubi Nureddin Zengi ne zaman öldü?

Fatih Karahan kimdir, aslen nereli? Fatih Karahan kariyeri ve hayatı nasıl? Fatih Karahan kimdir, aslen nereli? Fatih Karahan kariyeri ve hayatı nasıl?

MELİKŞAH’IN OĞLU AHMED SENCER’İN HAYATI!

Sultan Ahmed Sencer veya Sultan Sencer, Sultan Melikşah'ın oğlu ve Taceddin Seferiyye Hatun'un oğlu olarak 1086 yılında Sincar'da doğdu. Babası Melikşah, Ahmed Sencer henüz küçükken öldü, ve bu durum Büyük Selçuklu Devleti içinde bir karışıklığa neden oldu. Ahmed Sencer'in ailesi, Sultanlık için rekabet eden diğer akrabalarla mücadele etti. Bu dönemde:

  • Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Sultan Ahmed Sencer'in kardeşi I. Mahmud'u sultan ilan etti.
  • Berkyaruk, Melikşah'ın diğer oğlu, Rey şehrine kaçırıldı ve sultan ilan edildi.
  • Tutuş, Suriye'yi ele geçirip Suriye Selçuklu Devleti'ni kurdu.

Berkyaruk ve I. Mahmud arasındaki savaş sonucunda Berkyaruk galip geldi. Ancak Berkyaruk, Berkyaruk ve I. Mahmud arasındaki savaş sonucunda Berkyaruk galip geldi. Suriye'ye yerleşen Tutuş, Suriye Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bu dönemde, Büyük Selçuklu Devleti üçe bölündü:

  • Berkyaruk'un yönettiği İran, Irak ve Orta Asya bölgeleri.
  • Tutuş'un yönettiği Suriye Selçuklu Devleti.
  • Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu ve oğlu I. Kılıç Arslan'ın yönettiği Anadolu Selçuklu Devleti.

Ahmed Sencer, 1097 yılında, Sultan Berkyaruk tarafından Horasan valisi olarak atanarak Sultanlığına ilk adımı attı. Bu dönemde Ahmed Sencer, Horasan'ı yaklaşık 20 yıl boyunca yönetti ve Horasan Selçuklu Sultanı unvanını aldı. Sultan Ahmed Sencer, Horasan valiliği sırasında Kaşgar'dan ilerleyen Ebrail Arslan Han'a karşı zafer kazandı ve Kaşgarlı istilacıyı püskürttü.

26 Şubat 1105'te Sultan Berkyaruk öldü, ve yerine oğlu II. Melihşah Sultan olarak geçti. Ancak iktidar gerçekte amcası Muhammed Tapar'ın elindeydi. Sultan Ahmed Sencer, Berkyaruk ile anlaşarak, II. Mahmud'u Selçuklu Sultanı olarak kabul etti, ancak İran, Azerbaycan ve Batı İran'da bağımsız bir alt hükümdar olarak kaldı. Sultan Ahmed Sencer'in ölümünden sonra, Irak Selçuklu Devleti bağımsızlığını ilan etti. Sultan Ahmed Sencer, 1157'de vefat etti.

Bu süreçte Harezmşahlar Devleti'nde de Atsız, babası Kutbeddin Muhammed'in yerine geçti. Atsız, Harezmşahlar'ın bağımsız bir devlet olmasını hedefledi ve bu yönde faaliyetlerde bulundu. Ancak ilişkiler zamanla zedelendi ve Atsız, Sultan Ahmed Sencer'e karşı bağımsız bir alt hükümdar olarak hareket etmeye başladı.

Sultan Ahmed Sencer, Horasan'da bir Sultan olarak kabul edilirken, Atsız Harezmşahlar'ın bağımsızlığını savunurken, iki lider arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal aldı. Sultan Ahmed Sencer, Sencer ve II. Mahmud arasındaki mücadele sonucunda zafer kazandı ve II. Mahmud'u Selçuklu Sultanı olarak kabul ettirdi. Sultan Ahmed Sencer'in ölümünden sonra, II. Mahmud bağımsız bir hükümdar olarak Irak Selçuklu Devleti'ni yönetti. Bu süreçte Harezmşahlar Devleti'nde Atsız bağımsız bir hükümdar olarak devam etti ve bölgede farklı bir hükümet kuruldu.

Editör: Haber Merkezi