Askalan neresi, günümüzde adı nedir? Askalan hangi ülke sınırlarında? Filistin coğrafyasının köklerine indiğimizde, tarih boyunca hem dini hem de ticari hayatın merkezinde yer alan Askalân şehri ön plana çıkar. Bu antik şehir, derinlemesine bir tarihe ve ticaretin nabzına sahiptir ve bugüne dek uzanan oldukça zengin bir hikayeye sahiptir. İlk olarak Tevrat'ta "Aşkelon" olarak adlandırılan bu şehir, çalkantılı bir geçmişe ve stratejik bir konuma sahiptir.

ASKALAN NERESİ, GÜNÜMÜZDE ADI NEDİR?

Aşkelon, İsrail'in güney bölgesinde yer alan bir sahil şehri olarak konumlanmıştır. Tel Aviv'e 50 kilometre güneyde ve Gazze Şeridi'nin 13 kilometre kuzeyinde bulunan bu şehir, coğrafi konumuyla göz kamaştırır.

2016 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre, Aşkelon'da 132,557 kişi yaşamaktadır. Bu dinamik nüfus, şehre özgün bir karakter kazandırarak İsrail'in güneyindeki önemli yerleşim bölgelerinden biri olma statüsünü sürdürmektedir.

AŞKELON ANTİK DÖNEM VE TEVRAT'TAKİ YERİ

Askalân, tarih boyunca adını duyurmuş, Tevrat'ta "Aşkelon" olarak anılan bir şehirdir. Helenistik, Roma ve Hıristiyanlık dönemlerinde, dinî ve ticarî hayatta Filistin'in önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Hz. Peygamber'in "iki gelinden biri" olarak nitelendirdiği Askalân, Hz. Ömer döneminde Suriye Valisi Muâviye tarafından fethedilmiştir. Bu fetih, Filistin'in diğer bölgelerinin fethi için bir başlangıç olmuştur.

Rumlar'ın müdahalesiyle yıkılan Askalân, Abdülmelik b. Mervân tarafından yeniden inşa edilmiş, halkın yerleştirilmesiyle şehir canlanmıştır. Abbâsî Halifesi Mehdî döneminde yapılan cami ve minare, şehrin önemli birer simgesi olmuştur.

Askalân, Suriye ile Mısır arasında önemli bir geçiş noktası olmasıyla ticarette büyük bir rol oynamıştır. Denizden ve Gazze sahilinden kolay ulaşılabilir olması, Mısır ile gelişen ticaret ilişkilerini desteklemiştir.

Haçlı ordusunun Kudüs'ü ele geçirmesi sonrasında, Askalân, Haçlılar ve Müslümanlar arasında sınır şehri olarak kalmıştır. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin önderliğindeki mücadelede 1187'de geri alınmış, ancak 1191'deki Arsûf Savaşı'nda kaybedilmiştir.

Memlük Sultanı I. Baybars, Haçlılar'ın şehri ele geçirme riskine karşı Askalân'ın tamamen yıkılmasını emretmiştir. Bu kararla şehir, bir daha iskân edilememiş ve harabe halinde kalmıştır.

Bugün, Askalân'ın bulunduğu bölge, Tel Aşkelon adıyla yeni bir yerleşim merkezi tarafından işgal edilmiştir. Ancak tarih boyunca yaşanan bu zengin geçmiş, şehrin eski harabeleri ve anıtları arasında hala izlerini taşımaktadır. Askalân, Filistin'in tarihi dokusunu yansıtan önemli bir şehir olarak, günümüzde de arkeologlar ve tarih meraklıları için ilgi çekici bir konu olmaya devam etmektedir.

Koçgiri isyanı, ayaklanması nedir? Koçgiri isyanı neden çıktı, kim başlattı? Koçgiri isyanı, ayaklanması nedir? Koçgiri isyanı neden çıktı, kim başlattı?

Editör: Haber Merkezi