Özel okullara MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" zorunluluğu Özel okullara MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" zorunluluğu

Amasya Görüşmeleri, İstanbul hükümeti ile Temsil Heyeti arasında gerçekleşen önemli bir toplantıdır. Görüşmelerde uzlaşmacı bir yaklaşım benimsenmiş ve taraflar arasında çeşitli konularda anlaşmalar sağlanmıştır. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde gerçekleşen Amasya Görüşmeleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından başlayan işgallere karşı bir direnişin örgütlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Görüşmeler, milli mücadele için stratejik kararların alındığı bir platform olarak ön plana çıkmıştır.

AMASYA GENELGESİ MADDELERİ NELERDİR?

22 Haziran günü ilan edilen Amasya Genelgesi kararları şu şekilde sıralanabilir:

  • Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir.
  • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Her türlü baskıdan uzak, milli bir heyetin oluşturulması gerekmektedir.
  • Anadolu’nun güvenli bir bölgesi olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır. Bu kongreye katılacak olan her bir sancaktan üç delege, kongreye yetişmek için en kısa sürede yola çıkmalıdır.
  • Askeri kuruluşlar terk edilmeyecek; silah ve cephaneler teslim edilmeyecektir.
  • Doğu vilayetlerinin durumunu konuşmak üzere 10 Temmuz günü Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

AMASYA GÖRÜŞMESİNİN SONUÇLARI

İstanbul Hükümeti, ilk kez Milli Mücadele'yi ve aynı zamanda Temsil Kurulu'nu tanıma kararı almıştır.

Milli Mücadele'ye karşı İstanbul Hükümeti'nin olumsuz tutumları bir süreliğine engellenmiş ve kararlar alınmıştır.

Meclis-i Mebusan'ın toplanma kararı alınmış ve bu karar, Misak-ı Milli Meclisi'nin onay sürecinden geçmiştir. Bu gelişmeler, Milli Mücadele'nin meşruiyetini artırmış ve İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti arasında bir tür tanıma ve işbirliği zemini oluşturmuştur.

Editör: Yağmur Sezgin