Ankara Antlaşması, tarihi bir anlaşma olup Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla imzalanmıştır. Bu önemli antlaşma, Türkiye'nin ekonomik entegrasyonunu Avrupa ile sağlama çabasını yansıtmaktadır. Ankara Antlaşması, 1963 yılında Türkiye ile AET arasında imzalanmıştır. Türkiye'nin AET ile ekonomik iş birliğini düzenleyen bu antlaşma, ülkeler arasındaki ticaretin ve ekonomik ilişkilerin düzenli bir çerçeveye oturtulmasını amaçlar. Antlaşmanın imzalanması, Türkiye'nin Avrupa ile daha yakın bir ekonomik ilişki kurma çabasının bir ifadesidir.

ANKARA ANTLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

- TBMM ve Fransa yapılan bu antlaşmalar neticesine vakıf olacak ve cephelerde yaşanan çatışmalara karşılıklı olarak son verecek.

- Türk ve Fransız arasında yaşanan çatışmalar sonucunda esir düşen her iki tarafında askerleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak.

- Türkiye'nin güney cephesi kapanacak.

- Ankara antlaşmasından sonra Türkiye ve Suriye arasında yeniden bir gümrük antlaşmasının yapılması için bir komisyon kurulacaktır.

Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu?

- Hatay ve İskenderun bölgesi için Fransa özel bir yönetim kuracaktır. Türk halkına her türlü haklar tanınacaktır ayrıca Türkçede resmi dil olarak kabul edilecektir.

- Suriye'de yer alan Süleyman şah türbesi TBMM'ye ait olarak kalacak ve Türkiye'nin bir mülkü olarak sayılacaktır.

- Her iki tarafta antlaşmanın maddelerin titizlikle yerine getireceğini taahhüt edecektir.

ANKARA ANTLAŞMASI KİMLER ARASINDA İMZALANMIŞTIR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey ile Fransa hükümeti özel temsilcisi Henry Franklin-Bouillon tarafından 20 Ekim 1921'de imzalanan bu anlaşma, Fransa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasındaki savaş durumuna derhal son verdi.

Editör: Yağmur Sezgin