Her dil kullanıcısının beyninde, doğuştan var olan ve dilbilgisi kurallarını içeren bir dil edinim düzeneği vardır. Bu doğuştan gelen zihinsel dilbilgisi düzeneği aracılığıyla insan, içinde bulunduğu toplulukta konuşulmakta olan dizgeyi edinir ve beyindeki destek yapıların tamamlanmasıyla birlikte de kullanıma dökmeye başlar. Peki, İnsan yaşamında dilinin ayırıcı özellikleri ve faktörleri nelerdir? İşte İnsan dilinin genel özellikleri! insan dilinin ayrıcalıkları İNSAN DİLİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ VE FAKTÖRLERİ NELERDİR? Dil göstergeleri, gösteren ile gösterilenler arasında öyle güzel bir bağ kurar ki zihnimizde hangi kavramın veya nesnenin canlandırılması gerektiğini bize açık veya dolaylı bir şekilde ifade eder. Şöyle ki gösteren veya gösterilen birbirine çok benzeyebilir veya aynı kavram alanı içerisinde küçük farkları olan şeyleri işaret edebilir. Fakat dil göstergeleri tüm bunlar arasındaki farkları ifade edebilecek güçtedir. Örneğin “çamur” ve “hamur” kelimeleri arasında “ç-h” ses farkı vardır. Fakat bu iki gösterge de çok belirgin şekilde farklı anlamları iletirler. Göstergelerin bir gösteren, bir de gösterilen yanları vardır. Gösteren fiziksel, gösterilen ise anlamsal niteliktedir. Bu özellik yukarıda anlatıldığı üzere, “PORTAKAL” harflerini görünce aklımıza portakal meyvesinin gelmesini ifade etmektedir. Dilimizde kalın ve ince ünlüler, bu anlamlarla ilişkili olarak bir görev üstlenir. Tıpkı Göktürk yazı sisteminde olduğu gibi, harflerin de gösteren olarak bir işlevi bulunmaktadır. Örneğin “sert” ve “sırt” kelimelerindeki “e-ı” ünlüleri, göstergenin anlamını baştan sona değiştirmiştir. Dilsel göstergelerin dört önemli özelliği yukarıda başlıklar altında verilmiştir. Aşağıda da bazı özellikler sıralanmıştır:

 1. Dil göstergeleri kullanıldıkları cümleye göre yeni anlam kazanabilirler.
 2. Dilin çift eklemliliği bir başka özelliğidir. Göstergeler dildeki anlamlı en küçük birimlerin birleşmesiyle meydana gelir.
 3. Bazı göstergeler, uzun yıllar içerisinde anlam olaylarına uğrayarak değişebilirler.
 4. Her dilin göstergeleri ve belirtke mantığı birbirinden farklıdır.
 5. Dilde her şey ayırıcı birimlerin birleşimiyle işler.

  İNSAN DİLİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ!

İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek? İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek?
 • Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır.
 • Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir.
 • Tam anlamıyla anlatma ve anlaşma; seslerden örülü kurallar bütünü olan “dil” ile sağlanır.
 • Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir.
 • Dil, canlı bir varlıktır.
 • Dil, sosyal bir varlıktır.

Dil, bir ortaklıktır.

Kaynak : https://fikrikalem.com/

Editör: TE Bilisim