Kentsel Dönüşümün amacı nedir? Kentsel Dönüşümün neden yapılır? Gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle, bu tür senaryolara en hızlı şekilde müdahale edilerek riskli yapıların dönüştürülmesi hedefleniyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AMACI NEDİR?

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenerek sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu kanun kapsamında, Türkiye genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devlet tarafından sağlanan yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajları gibi desteklerle yeniden yapılması öngörülmektedir.

Kısacası, kentsel dönüşüm ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi hedeflenmekte, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların yeniden inşa edilerek olası doğal afetlerin neden olabileceği zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm sadece riskli binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesini değil, aynı zamanda yerleşim yerlerinin modern ihtiyaçlarını karşılayacak kongre ve kültür merkezleri, parklar ve eğlence alanları gibi tesisleri içermektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN NEDEN YAPILIR?

Anayasa'nın 23. maddesine göre, Devlet'in görevleri arasında sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, ülkemiz, özellikle deprem gibi doğal afetlerin riski altında büyük bir kısmını barındırmaktadır. Mevcut yapıların çoğunun muhtemel afetlere karşı dayanıklı olmadığı ve orta şiddetteki bir depremde dahi ağır hasar gördüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, binlerce insanın kaybına ve büyük mali kayıplara neden olan acı gerçekleri ortaya koymuştur.

Bu çarpık ve düzensiz yapılaşma sorunu, yaşamımızı ve geleceğimizi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, çıkarılmış bir yasa ile çocuklarımıza ve torunlarımıza sağlıklı bir kent bırakma amacını taşımaktadır.

Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu?

Kentsel dönüşüm, şehirlerin öne çıkması gereken özelliklerini vurgulamakta, tarihi varlıkları, doğal zenginlikleri, kültürel çeşitliliği, tarım ve sanayi alanlarını belirleyen çalışmalara olanak sağlamaktadır. Bu süreç, yaşadığımız şehri daha modern, yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve kültürüne sahip kılmak adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

Editör: Haber Merkezi