Mustafa Kemal Atatürk ve diğer mücadeleci liderler, büyük fedakarlıklar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamışlardır, bu süreçte ailelerinden ayrı kalmış, yaşamlarını riske atmış ve ülkenin geleceği için önemli kararlar almışlardır. Milli Mücadele'nin amacı, Türk milletinin bağımsızlığını korumak ve yabancı işgali sona erdirerek yeni bir devletin temellerini atmaktı. Bu mücadele dönemi boyunca kullanılan yöntemler, diplomatik girişimler, siyasi hamleler ve savaş stratejileri ile şekillendi. Milli Mücadele'nin önemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak modern bir devletin doğuşunu mümkün kılmış olmasıdır. Bu dönem, ulusal birlik ve beraberliğin önemini vurgulamış ve Türk milletinin direniş azmini ortaya koymuştur. Milli Mücadele'nin sonuçları arasında Türkiye'nin bağımsızlığını kazanması, ulusal bir devletin kurulması ve Lozan Antlaşması ile uluslararası alanda tanınması yer almaktadır.

MİLLİ MÜCADELE’NİN AMACI

İşgallerin başlamasıyla birlikte Türk milletine yönelik zulümler artmıştır. Ancak, Türk milleti, teçhizat eksikliği ve güçsüzlük nedeniyle bu zorlu duruma başkaldıramamış ve boyun eğmek zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal, milletin bağımsız ve refah bir ülkede yaşamasını arzulamış ve bu hayali gerçekleştirebilmek için harekete geçmiştir. Amasya Genelgesi'nin 3. maddesinde belirtildiği gibi, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." diyerek Milli Mücadele'nin temel amacının bağımsızlık kazanmak olduğu vurgulanmıştır.

MİLLİ MÜCADELE’NİN YÖNTEMİ

Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesi, aynı zamanda Milli Mücadele'nin temel yönteminin milletin azmi, yani bağımsızlık aşkı, olduğunu vurgular.

Uşak'ta 16 milyon yıllık 2 ağaç fosili bulundu Uşak'ta 16 milyon yıllık 2 ağaç fosili bulundu

Bu önemli genelge, Milli Mücadele'nin temel ilke ve stratejilerini belirleyen bir belge olma özelliğini taşır. Milletin bağımsızlık aşkı, Amasya Genelgesi'nde ifade edilen temel ilkedir ve bu azim, mücadele sürecinde önemli bir dinamizmi oluşturur. Bu aşk ve kararlılık, milletin birlik içinde hareket etmesini, bağımsızlık mücadelesine kenetlenmesini sağlar.

MİLLİ MÜCADELE’NİN GEREKÇESİ

Ülke, İtilaf Devletleri tarafından bölüşülmüş ve işgal edilmiş durumdadır. Türk milleti, başka bir devletin himayesi altında yaşamak istemeyerek, bağımsızlık arayışına yönelmiştir. Ancak bu mücadeleyi küçük gruplar halinde sürdürmeleri, istedikleri başarıyı elde etmelerini engellemiştir. Osmanlı Devleti ise işgaller karşısında pasif bir tutum sergileyerek İtilaf Devletlerine boyun eğmiştir. Bu durum, Milli Mücadele'nin temel gerekçelerini oluşturan Amasya Genelgesi'nin 1. ve 2. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Yani, "vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının tehlike altında olması" ve "İstanbul hükümetinin galip devletlerin etkisi altında olmasından dolayı üzerine düşen görevi yerine getirememesi" Milli Mücadele'nin temel motivasyonunu oluşturur.

Editör: Yağmur Sezgin