Zorunlu Deprem Sigortası hangi tür zararları karşılar? DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin yaşamlarına kaldıkları yerden güvenle devam edebilmelerini hedefler. "Deprem geçecek, hayat devam edecek…" anlayışını benimseyen DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak belirlediği maksimum teminat tutarı ile güvence sağlar.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ TÜR ZARARLARI KARŞILAR?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan sebep olduğu maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Sunucu Metin Uca hayatını kaybetti! Sunucu Metin Uca hayatını kaybetti!

Binanızın tamamen ya da kısmi olarak zarar görmesi durumunda, teminat altındadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada veya ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat kapsamı dışında kalan durumlar da bulunmaktadır.