2022'de mutlu insan oranı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Sonuca göre mutlu insan oranı arttı. 2021 ve 2022'de kendini mutlu bulan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı sırasıyla %49,3 ve %49,7 oldu. Buna bağlı olarak mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı 2021'de %16,6'dan 2022'de %15,9'a düştü. 2021'de mutlu olduğunu bildiren erkeklerin oranı %43,9 iken bu oran 2022'de %46,5'e yükseldi. Buna karşılık, kendini mutlu ilan eden kadınların oranı 2021'de %54,6'dan 2022'de %52,7'ye yükseldi.

EVLİ İNSANLAR DAHA MUTLU

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre evli bireylerin %54,5'i mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran sadece %40,4'tür. Bu, evli insanların evli olmayanlara göre daha mutlu olma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Her iki cinsiyetin evlilik mutluluğu üzerine yapılan bir araştırma, evli erkeklerin %51'inin ve evli kadınların %57,9'unun evliliklerinden memnun olduğunu bildirdi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2021'de yüzde 56,2, 2022'de yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021'de yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken geçen yıl yüzde 46,8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2022'de en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 51,7 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 48,2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler izledi. [caption id="attachment_6013" align="alignnone" width="300"]2022'de mutlu insan oranı arttı 2022'de mutlu insan oranı arttı[/caption]

AİLE, BİREYLERİN MUTLULUĞUNDA BÜYÜK ROL OYNUYOR

Geçen yıl bireylerin en büyük mutluluk kaynağı aileleriydi ve %67,6'sı onları en çok ailelerinin mutlu ettiğini söyledi. Bunu sırasıyla çocuklar (%16,3), kendileri (%4,8), eş (%3,9) ve anne-baba ve torunlar (%1,9) izledi. 2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre bireyler için birincil mutluluk kaynağı sağlıklı olmak (%68,2), bunu aşk (%13,2), başarı (%9,5), para (%6,2) ve iş (%2) takip ediyor. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, geçen yıl asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,9 olurken bunu yüzde 69,7 ile ulaştırma, yüzde 65,6 ile sağlık, yüzde 63,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 59,5 ile adli ve yüzde 59,3 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. 2022'de insanların %64,9'u geleceklerine inandığını ifade etti. Bu grubun %64,8'i erkek, %64,9'u kadındı.

Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu? Bu hafta okullarda yoklama alınacak mı? Derslerde yoklama var mı, yok mu?

Kaynak : https://fikrikalem.com/

Editör: TE Bilisim