Adabı muaşeret örnekleri ve kuralları! Adabı muaşeret, bireylerin toplum içinde uygun davranışları ifade eden bir terimdir. Genellikle yaşlılardan duyduğumuz bu kelime, toplum içinde medeni ve saygılı bir davranış biçimini ifade eder. Adabı muaşeret, kişiler arasındaki ilişkilerde nazik, anlayışlı ve saygılı olmayı, toplum normlarına uygun davranmayı ifade eder. Bu kavram, bir yaşam tarzını ve medeni davranış biçimini benimsemeyi içerir.

Wilson İlkeleri nedir, maddeleri nelerdir? Wilson İlkeleri 12. Madde nedir? Wilson İlkeleri nedir, maddeleri nelerdir? Wilson İlkeleri 12. Madde nedir?

ADABI MUAŞERET ÖRNEKLERİ VE KURALLARI!

Adab kelimesi, edebin çoğuludur ve muaşeret kelimesi, beraber yaşayan insanların iyi geçinmeleri ve birbirlerine nazik davranmalarını ifade eder. Adabı muaşeret kuralları, halk arasında kısaca görgü kuralları olarak da adlandırılır. Bu terim, klasik İslam kaynaklarında sıkça rastlanan bir ifadedir. Osmanlı Devleti'nde ise Batılılaşma dönemiyle birlikte bu terimin kullanımı artmıştır. Bu durumun temel sebeplerinden biri, Batı toplumlarında nezaket ve görgü kurallarının şehirli olmakla yani medenilikle ilişkilendirilmesidir. Adabı muaşeret, kişilerin ve toplumların birbirleri ile sevgi ve dostluk duygularını güçlendirmek için dikkat etmeleri gereken kuralları içerir.

Adabı Muaşeret Kuralları ve Örnekleri:

 • Ayakta bir şeyler yenmemeli ve içilmemeli
 • Telefonda arayan kişi ilk olarak kendini tanıtmalı
 • Öksürürken veya hapşırırken ağız el veya mendil ile kapatılmalı
 • Kalabalık alanlarda yüksek sesle konuşmamaya dikkat edilmeli
 • Biri konuşurken sözü kesilmemeli
 • Kalabalık ve toplu alanlarda sakız çiğnenmemeli
 • Eller pantolon cebine koyulmamalı
 • Pazarlık sırasında ürün kötülenmemeli
 • Yemek davetlerine gecikmeden zamanında gidilmeli
 • Başkalarının yanında ayaklar uzatılarak oturulmamalı
 • Emanet alınan eşyalar geciktirilmeden verilmeli
 • Kişinin kusuru yüzüne karşı açık açık söylenmemeli
Editör: Haber Merkezi