Adabımuaşeret nedir, ne demek? Adabı muaşeret görgü kuralları neler? Ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde ise "adab-ı muaşeret" isimli seçmeli derslerin müfredatı belirlendi. Geçmiş yıllardan günümüze kadar uzanan bazı kurallar, özellikle ilkokullarda öğretilen adab-ı muaşeret kavramı altında toplanmıştır. B kategorisine dahil edilen bu kurallar, toplum tarafından geniş bir merakla karşılanmaktadır. Öğrencilere sosyal hayatta uygun davranış biçimlerini öğretmeyi amaçlayan bu dersler, bireylerin toplum içinde daha etkili ve saygılı bir şekilde iletişim kurmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması! Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması!

ADABIMUAŞERET NEDİR, NE DEMEK?

Adabı muaşeret, Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre, görgü kuralları anlamına gelir. Bu kelime, iyi tutum ve davranışları içeren bilgiyi ifade eden "adab" kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda, barış içerisinde bir arada yaşamak ve insanlar arasında uyum sağlamak anlamındaki "muaşeret" kelimesiyle birleşerek, bireylerin toplum içinde medeni ve ahlaki davranışlar, görgü ve nezaket kurallarıyla birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmek için kullanılan bir terimdir.

ADABI MUAŞERET GÖRGÜ KURALLARI NELER?

Toplum içerisinde sık sık duyulan adabı muaşeret kuralları kısaca şunlardır:

 • Ayakça bir şeyler yenmez ve içilmez.
 • Telefonda arayan kişi ilk olarak kendini tanımlaması gerekir.
 • Öksürme veya hapşırma durumunda kişiler el ve mendil ile ağızlarını kapatmalıdır.
 • Kalabalık alanlarda yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Biri konuşur iken lafı kesilmemelidir.
 • Kalabalık ve toplu alanlarda sakız çiğnenmemelidir.
 • Uzun süre kalan misafirlere ayrı bir oda verilmelidir.
 • Ellerin pantolon cebine sokulmamalıdır.
 • Pazarlık esnasında ürün kötülenmemelidir.
 • Yemek davetlerine gecikmeden gidilmelidir.
 • Sıra beklenirken kimsenin önüne geçilmemeli ve sıramızın gelmesi beklenmelidir.
 • Başkalarının yanında ayakları uzatarak oturulmamalıdır.
 • Büyükler karşısında ayak ayaküstüne atılmamalıdır.
 • Kusurlar kişilerin yüzüne açık bir şekilde söylenmemelidir.
 • Emanet eşyalar geciktirilmeden verilmelidir.
 • Bir konuda reddetme esnasında ciddi ve terbiyeli olunmalıdır.
Editör: Haber Merkezi