Güney Cephesi'nde gerçekleşen muharebeler arasında, özellikle Maraş, Urfa, Antep gibi şehirlerin işgalden kurtarılması çabaları ön plandadır. Bu süreçte, Türk milletinin direnişi ve Milli Mücadele'nin kararlılığı Güney Cephesi'nde önemli bir rol oynamıştır. Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi'nde komutanlık görevini yürüten önemli isimler arasında Ali Saip Bey, Kâzım Karabekir Paşa gibi isimler bulunmaktadır.

Wilson İlkeleri nedir, maddeleri nelerdir? Wilson İlkeleri 12. Madde nedir? Wilson İlkeleri nedir, maddeleri nelerdir? Wilson İlkeleri 12. Madde nedir?

KURTULUŞ SAVAŞI GÜNEY CEPHESİ MUHAREBELERİ

1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonrasında, Maraş, Antep, Urfa ve çevresi İngilizler tarafından işgal edilmiş; daha sonra ise İngiltere, bu bölgeleri Fransız işgal kuvvetlerine teslim etmiştir.

Maraş Savunması

Fransızların Maraş'ı işgal etmesi üzerine 21 Ocak 1921 tarihinden itibaren direniş başlamış ve 12 Şubat 1920 tarihinde Fransızların şehri boşaltması ile sona ermiştir.

Urfa Savunması

1919 yılının Ocak ayında şehri işgal eden İngilizler, Ekim ayında şehri Fransızlara teslim etmişlerdir. Bölgeye 29 Aralık 1919’da Kuva-yı Milliye Komutanı olarak atanan Ali Saip Bey, işgale son vermek için çalışmalara başlamıştır. Ali Saip Bey, yaklaşık 3000 kişilik bir kuvvet oluşturmayı başararak büyük bir kahramanlık göstermiş ve 10 Nisan 1920 tarihinde Fransızların şehri terk etmesini sağlamıştır.

Antep Savunması

Antep; 1 Nisan 1919 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve kısa bir süre içinde bu işgale karşı Türk direnişi başlamıştır. Kısa bir süre sonra şehri ele geçiren Kuva-yı Milliye birlikleri, Fransızların şehri kuşatmasına 11 ay boyunca kahramanca direnmişler ve bu durum tarihi kaynaklara Antep Savunması olarak geçmiştir. 11 ay boyunca süren bu kuşatma, şehrin içine erzak ve mühimmat yardımı yapılmasını mümkün kılmadığı için şehir 9 Şubat 1921 tarihinde yeniden Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.

Antep’in kurtarılışı ise Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile gerçekleşmiştir. İmzalanan antlaşmanın hükümlerine göre Fransa, bu bölgeyi Türklere teslim ederek bölgeden çekilmiştir.

Editör: Yağmur Sezgin