Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi, İtilaf Devletleri'nin Anadolu'da gerçekleştirdikleri işgale zemin hazırlayan kritik bir hükümdür. Bu madde, işgal kuvvetlerine Osmanlı topraklarında serbestçe dolaşma ve askeri faaliyetlerde bulunma yetkisi verir. İtilaf Devletleri, bu madde ile Osmanlı Devleti üzerinde kontrol ve denetim sağlayarak işgal sürecini kolaylaştırmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri

Toplam 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması maddeleri şunlardır:

 • İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak ve boğazların uçlarına İtilaf güçleri yerleşecektir.
 • Karadeniz’deki su altı bombaları hakkında İtilaf Devletlerine bilgi verilecek.
 • Tüm Osmanlı sularında bulunan bombaların yerleri gösterilecek ve bunlar kaldırılacaktır.
 • Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan tüm esirler İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir.
 • Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
 • Osmanlı donanmasına ait savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne teslim edilecektir.
 • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında görmeleri halinde diledikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir.
 • Osmanlı demiryolları İtilaf Devletleri kullanımına sunulacak ve tüm ticaret gemileri İtilaf güçlerine hizmet edecektir.
 • Osmanlı liman ve tersanelerindeki araçlardan İtilaf Devletleri yararlanacaktır.
 • Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
 • Osmanlı Devleti, Kafkasya ve İran’dan çekilecektir.
 • Telsiz ve telgrafların denetimi İtilaf Devletleri’ne verilecektir.
 • Ticari ve askeri malzemelerin tahrip olması engellenecektir.
 • İtilaf Devletleri mazot ve yağ ihtiyaçlarını Osmanlı ülkesinden karşılayacaklar ve durum ihraç sayılmayacaktır.
 • Demiryolları İtilaf Devletleri denetimine girecektir.
 • Orta Doğu’daki Osmanlı kuvvetleri teslim olacaktır.
 • Trablus ve Bingazi’deki subaylar İtalya’ya teslim olacaklardır.
 • Trablus ve Bingazi’de Osmanlıların işgal ettikleri yerler İtalya’ya geri verilecektir.
 • Osmanlı ordusu terhis edilene kadar İtilaf Devletleri tarafından verilen tüm emirler eksiksiz ve koşulsuz yerine getirilecektir.
 • Alman ve Avusturya-Macaristan uyruklu siviller ülkeyi terk edecektir.
 • İtilaf Devletleri, yerel halkın yeme ve içme ihtiyaçlarını sağlayan merkezde görev alacaktır.
 • Osmanlı esirleri İtilaf Devletleri denetiminde kalmaya devam edecektir.
 • Osmanlı Devleti, diğer devletlerle temas halinde olmayacaktır.
 • Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Bitlis’te (Vilayat-ı Sitte) bir karışıklık yaşanması halinde, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir.
 • Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasındaki savaş, 30 Ekim’in öğle saatlerinde sona erecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması ne zaman imzalandı?

İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek? İlk cemre havaya düştü! Cemre nedir, ne demek?

Mondros Limanı sınırlarında Osmanlı adına Bahriye Nazırı olarak görev yapan Rauf Bey ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes anlaşması, tarih sahnesine 30 Ekim 1918'de damgasını vurdu. Limni Adası'nda gerçekleşen bu tarihi anlaşma ile Osmanlı Devleti'nin savaşı resmen sona erdi.

Antlaşma kapsamında, İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasındaki çatışma 31 Ekim öğle saatlerinde resmen sona erecek ve ateşkes başlayacaktı. Rauf Bey'in liderliğindeki Osmanlı heyeti, Limni Adası'nda bu belgeyi imzalayarak savaşın sona erişini tescil etti.

Bu tarihi anlaşma, Osmanlı Devleti'nin savaştaki durumunu yansıtan önemli bir dönemeçtir. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hızlandırmış ve İtilaf Devletleri'nin bölgedeki etkinliğini artırmıştır.

Editör: Yağmur Sezgin