Piramitler nasıl ve ne zaman yapıldı? Mısır piramitleri kaç yaşında özellikleri neler? Mısır piramitleri, inşa edildikleri dönemde hiçbir modern teknolojik araç veya kamera bulunmadığı düşünüldüğünde, bu büyüleyici yapıların nasıl inşa edildiği sorusu tarih boyunca büyük bir merak konusu olmuştur. Ancak son 20 yılda yapılan yeni keşifler ve araştırmalar, bu piramitlerin inşa edilme yöntemleri hakkında daha kesin bilgilere ulaşmamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca piramit taşlarının ne kadar ağır olduğu, piramitlerin içinde ne tür odaların bulunduğu gibi sorular da ilgi çekmektedir. Dünyanın en ünlü anıtlarından biri olan Mısır piramitleri, günümüzde bile birçok gizemi ve merakı bünyesinde barındırmaktadır. Bu eserler hakkındaki detayları öğrenmek için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

PİRAMİTLER NASIL VE NE ZAMAN YAPILDI?

Mısır piramitleri, tarih boyunca nasıl inşa edildikleri sorusuyla büyük bir merak konusu olmuşlardır. Zira bu büyüleyici yapılar, inşa edildikleri dönemde modern teknolojik araçlar veya kameralar gibi kayıt araçlarının bulunmadığı bir dönemde yapılmışlardır. Bu nedenle piramitlerin nasıl inşa edildiği konusu, uzun yıllar boyunca sır olarak kalmış ve birçok teori ve spekülasyon doğurmuştur. Ancak son yıllarda yapılan yeni keşifler ve araştırmalar, bu büyük eserlerin inşa edilme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sunmuştur.

Sir Flinders Petri'nin teorisine göre, piramitler, Mısır'da 5.000 yıl önce inşa edilen "mastaba" adı verilen mezarların evrimleşmiş bir versiyonudur. İlk başta basit dikdörtgen mezarlardan türetilen piramitler, Sakkara'da inşa edilen Djoser'in mezarıyla örneklenmiştir. Bu mezarlarda, basamaklı bir yapı olan "step piramit" şekli benimsenmiştir.

Piramitlerin inşası için yüksek rütbeli devlet görevlileri görevlendirilirdi. 2010 yılında arkeologlardan oluşan bir ekip, Kızıldeniz'deki Wadi al-Jarf bölgesinde Firavun Keops dönemine ait bir papirüs keşfetti. Ancak, piramitlerin inşa ediliş sürecine dair kesin bilgilere hala ulaşılamamış olup, birçok varsayım ve teori bulunmaktadır. Bu büyüleyici eserlerin nasıl inşa edildiğiyle ilgili daha fazla ayrıntıyı öğrenmek için araştırmalar ve keşifler devam etmektedir.

MISIR PİRAMİTLERİ KAÇ YAŞINDA?

Günümüzde Kahire'nin bir parçası olarak bilinen Gize'de yer alan ve "Gize Mezar Kenti" olarak adlandırılan antik kentte bulunan Keops Piramidi, Khufu Piramidi veya Büyük Piramit olarak da bilinir. Bu piramit, M.Ö. 2560-2580 yılları arasında inşa edilmiştir. Khufu Piramidi'nin tamamlanma tarihi ise M.Ö. 2551 yılına kadar uzanmış olabilir.

Bu büyük ve eski piramit, antik Mısır'da tanrısal bir anlam taşıyan firavunları için mezar olarak inşa edilmiştir. Piramitler, Mısır tarihinde büyük bir kültürel ve mühendislik başarıyı temsil eder. Bu görkemli yapıların nasıl inşa edildiği, tarih boyunca birçok araştırmacı ve bilim insanı tarafından incelenmiş ve teoriler geliştirilmiştir.

Keops Piramidi, Mısır'ın en tanınmış simgelerinden biri olarak dünya çapında ün kazanmıştır. Bu piramitler, antik Mısır'ın gizemini ve büyüsünü günümüze taşıyan eşsiz yapıtlardır.

Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması! Anlaşmaların kronolojik sıralaması nasıl? Anlaşmaların tarihi sıralaması!

MISIR PİRAMİTLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Keops Piramidi hakkında çeşitli ilginç ve bazen efsanevi önermeler bulunmaktadır:

 1. Keops Piramidi'nin yüksekliği, 1 milyar sayısıyla çarpıldığında, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe olan 149.504.000 kilometreye eşdeğerdir.
 2. Piramit, yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir iç mekâna sahiptir.
 3. Piramitler, hangi firavunun adı üzerine yapıldıysa, o firavunun odasına sadece iki gün boyunca güneş ışığı girmektedir. Bu iki gün, firavunun doğduğu ve tahta çıktığı günler olarak kabul edilir.
 4. Piramitler bir tür güneş saati işlevi görmektedir.
 5. Gize'deki üç piramit, aralarında bir Pisagor üçgeni oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.
 6. Piramitlerin içinde elektronik cihazlar bulunduğu iddia edilmektedir.
 7. Piramitlerin içinde yetiştirilen bitkilerin daha hızlı büyüdüğü ve geliştiği söylenmektedir.
 8. Bazı piramit odalarına hâlâ ulaşılamamıştır. Araştırmacılar, bu kayıp odaların nerede olduğunu keşfetmek için çalışmaktadır.
 9. Piramitlerin inşasında kullanılan taşların her birinin yaklaşık ağırlığı 20 tondur. Bu ağır taşların o dönemde nasıl taşındığı hala bir sır olarak kalmıştır.
 10. Kirlenmiş suyun piramidin içine bırakıldığında, suyun kendiliğinden temizlendiği iddia edilir.
 11. Piramitin içine konulan süt, 2-3 gün boyunca bozulduktan sonra yoğurda dönüştüğü söylenmektedir.

Bu iddiaların birçoğu bilimsel olarak doğrulanmamış ve efsanelere dayalıdır. Piramitler hala büyük bir gizem taşır ve araştırmacılar bu büyük yapıların nasıl inşa edildiği ve kullanıldığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürmektedirler.

Editör: Haber Merkezi