Amerika Birleşik Devletleri'nin Wilson İlkeleri, I. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzenine yönelik öneriler içeren bir dizi ilkedir. Bu ilkeler, ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından 8 Ocak 1918'de Kongre'ye sunulmuştur. İşte bu ilkelerin ana maddeleri:

WİLSON İLKELERİNİN MADDELERİ

Wilson İlkeleri, 14 madde içeren bir dizi prensipten oluşur. Bu ilkeler, I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından ortaya atılmıştır. İşte bu ilkelerin ana hatları:

- Barış Antlaşmasından sonra başka hiçbir uluslararası anlaşmaya gidilmemelidir.

Koçgiri isyanı, ayaklanması nedir? Koçgiri isyanı neden çıktı, kim başlattı? Koçgiri isyanı, ayaklanması nedir? Koçgiri isyanı neden çıktı, kim başlattı?

- Uluslarda denizlerde savaş ve barış dışında serbestlik olmalıdır.

- Barış onaylayan ülkeler arasında ekonomik engeller kaldırılmalıdır.

- Her ülkenin kendi iç güvenliğini sağlayacak yeterli güvence verilmelidir.

Wilson İlkeleri, dünya barışını sağlamak ve gelecekteki savaşları önlemek amacıyla ortaya konan 14 prensipten oluşur. Bu ilkeler, I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası ilişkilerde adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir düzenin kurulmasını hedefler. Ancak her prensip kendi içinde değerlendirildiğinde farklı yararlar ve eleştirilere de maruz kalmıştır.

WİLSON İLKELERİ 12. MADDE NEDİR?

Wilson İlkeleri, I. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası ilişkilerde adil bir düzenin oluşturulması amacıyla ortaya atılan prensiplerdir. 12. madde, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması konusunda etkili olmuştur. Bu madde, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde Türk egemenliğinin güvence altına alınmasını öngörürken, diğer ulusların da güvenlikleri ve özerk gelişimleri için önlemler alınmasını savunmuştur.

Editör: Yağmur Sezgin