Sabetayistler nedir, ne demek? Sabetayistler kimlerdir, nasıl anlaşılır? Sabataycılık, 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan ve kurucusu Sabatay Sevi olan bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, Sabatay Sevi'yi Mesih olarak kabul eden ve mistisizme ve Kabbala'ya dayanan bir inanışa dayanmaktadır.

SABETAYİSTLER NEDİR, NE DEMEK?

Sabataycılık, 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan ve Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, Sabatay Sevi'yi Mesih olarak kabul eden ve mistisizme ve Kabbala'ya dayanan bir inanç sistemini içermektedir. 1920'lerin başından itibaren, Sabatayist kökenli insanların birçoğu sekülerleşmiş ve geleneklerini yeni nesillere aktarmamıştır, bu nedenle Sabataycılık yok olmaya başlamıştır. Ancak bazı yazarlar ve araştırmacılar, Sabataycılığın günümüze kadar devam ettiğini iddia etmektedirler.

SABETAYİSTLER KİMLERDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Wikipedia'daki bilgilere göre, 1626 doğumlu Sabatay Sevi, 1648 yılında Mesihliğini ilan ettiğinde, dünyadaki tüm Yahudiler arasında büyük bir etki yaratmıştır. Ancak Yahudi din adamlarının büyük bir kısmı Sabatay Sevi'ye karşı çıkmıştır. Sabataycılığın, Hristiyanlar arasında da büyük bir yankı uyandırmasının ana nedeni 1666 yılıdır. İnanca göre, şeytanın sayısı olan 666'da önce Deccal ortaya çıkacak ve ardından beklenen Mesih dünyaya gelerek Deccal'ı öldürecektir. Bu nedenle Sabatay'ın Mesihliği, 1665 yılında başka Yahudi bilginler tarafından da onaylandığında büyük yankı uyandırmıştır. Hristiyanlar, beklenen Deccal'ın Sabatay olduğunu iddia ederek, İsa'nın 1666 yılında gökten ineceğini ve Sabatay'ı öldüreceğini düşünmüşler ve büyük bir beklenti içine girmişlerdir. Sabatay'a inanan Yahudiler ise İsa'yı Mesih olarak kabul etmedikleri için, Kıyamet öncesi beklenen Mesih'in Sabatay olduğuna inanmışlardır.

SABETAYİSTLER NEYE İNANIR?

Amasya Genelgesi maddeleri nelerdir? Amasya görüşmeleri sonuçları! Amasya Genelgesi maddeleri nelerdir? Amasya görüşmeleri sonuçları!

Sabetayist veya Sabataycılık (eskiden Dönmeler veya Avdetiler olarak da bilinir), 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu ve onu Mesih olarak kabul eden bir mistisizme ve Kabbala'ya dayalı bir inanç sistemini içerir. Sabataycılık, tarihsel ve dini bir perspektiften önemli bir olaydır ve hala ilgi çekmektedir.

Editör: Haber Merkezi